Tweejarige BOVAG CAO: eerste jaar nullijn

De nieuwe CAO waarover BOVAG en vakbonden vandaag een principeakkoord hebben bereikt, heeft een looptijd van 25 maanden. De eerste twaalf maanden van de nieuwe CAO is er géén structurele loonstijging. Gerekend over 25 maanden stijgen de vaste lonen gemiddeld 0,83 procent.

De inzet van BOVAG bij de CAO-onderhandelingen was verlenging van de huidige CAO met een jaar met alleen een éénmalige uitkering. Geen structurele loonstijging voor twaalf maanden dus. Een afspraak voor een jaar bleek echter niet haalbaar. Na een periode van onderhandelingen zijn BOVAG en vakbonden tenslotte uitgekomen op een CAO met een looptijd van 25 maanden, waarbij de nullijn voor het eerste jaar is gewaarborgd. BOVAG ziet het belang van een langere looptijd in deze turbulente tijden omdat het rust geeft op het gebied van arbeidsvoorwaarden en duidelijkheid over de kosten. Gezien de lange looptijd, zitten er in de nieuwe CAO twee structurele loonsverhogingen, één halverwege, en één tegen het eind van de looptijd van de CAO. Door de loonsverhogingen naar achter te schuiven, stijgen de lonen de komende twee jaar gemiddeld niet meer dan 0,83 procent. Ook zitten in de CAO twee eenmalige uitkeringen, waarbij de werkgever kan kiezen tussen uitbetalen in geld of vrije tijd.

Evenwichtig
Hans Everts, voorzitter van de sociale commissie van BOVAG en leider van de onderhandelingsdelegatie: "We weten allemaal dat 2013 een moeilijk jaar wordt. Daarom is het goed dat we voor twaalf maanden een nullijn hebben weten vast te houden. De loonsverhogingen zitten aan het eind van het jaar, zodat de impact op de loonkosten beperkt is. Wij vinden dat er een evenwichtige CAO is afgesproken met een gematigde loonstijging. Ook de keuzemogelijk voor de eenmalige uitkering in geld of tijd past bij de moeilijke periode waar we als werkgevers en werknemers samen doorheen moeten."

Tot november 2014
De nieuwe CAO Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf, zoals de BOVAG CAO formeel heet, gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 oktober 2012 en loopt tot 1 november 2014. Voor 1 oktober 2013 is een structurele loonstijging van 1,25 procent afgesproken. Op 1 augustus 2014 volgt een structurele loonstijging van 1,5 procent. Verder zijn twee eenmalige uitkeringen afgesproken, waarbij BOVAG heeft bedongen dat de werkgever de keuze heeft die om te zetten in extra vrije dagen, zogenoemde werkgelegenheidsdagen. De werkgever heeft dus de keus om in april 2013 ofwel eenmalig een uitkering van 1,5 procent te betalen ofwel over 2013 drie werkgelegenheidsdagen (24 uur) in te plannen. Varianten zijn ook mogelijk: 1 procent geld en 1 dag of 0,5 procent geld en 2 dagen. In januari 2014 kan de werkgever nogmaals kiezen om ofwel een eenmalige uitkering van 0,5 procent uit te keren ofwel 1 werkgelegenheidsdag (8 uur) in te plannen. Everts: "De optie voor werkgelegenheidsdagen is afgesproken om slappe tijden in de onderneming te kunnen opvangen. Daar is gezien de terugloop in bijvoorbeeld de after sales behoefte aan. En ik roep onze leden op om deze mogelijkheid verstandig te gebruiken."

Scholing
BOVAG en vakbonden hebben voorts onder meer afgesproken om bij het aflopen van een CAO de inning van OOMT- en Sociaal Fonds MET-premies ten minste een jaar te laten doorlopen. Everts: "Daarmee voorkom je dat de sociale infrastructuur van de branche meteen in de knel komt. Die wordt namelijk uit die premies betaald. We verzekeren zo de continuïteit van scholing, instroom, kennis, subsidies voor re-integratie en nog veel meer. Je waarborgt dat de branche aantrekkelijk blijft en dat kennisniveau en expertise op peil blijven."

Het principe-akkoord valt binnen het onderhandelingsmandaat zoals dat door de breed samengestelde sociale commissie van BOVAG is opgesteld en door het BOVAG Hoofdbestuur is geaccordeerd. Het principeakkoord wordt nu voorgelegd aan de sociale commissie en het BOVAG Hoofdbestuur. Ook de vakbonden zullen het akkoord aan hun achterban voorleggen.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling pers en interne media op telefoonnummer 030 659 53 40. Ook kunt u onze woordvoerder buiten kantooruren mobiel bereiken: Paul de Waal 06 51 38 33 09.

BOVAG is de brancheorganisatie van personenauto- en truckdealers, algemene auto-, tweewieler-, caravan-, aanhangwagen-, motorenrevisie-, autoverhuur- en autowasbedrijven, verkeersopleidingen en tankstations. BOVAG behartigt de belangen van ruim 11.000 ondernemers die een gezamenlijke omzet hebben van 50 miljard euro en werk bieden aan ruim 82.000 mensen.

BOVAG pers en interne media
Postbus 1100, 3980 DC Bunnik, Kosterijland 15, 3981 AJ.
Tel. 030 659 53 40, pers@bovag.nl, www.bovag.nl

BOVAG

plaats:
Bunnik

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234