Reconstructie van de watersnoodramp 1953

Melanie Schultz van Haegen pleitte in de Volkskrant van afgelopen zaterdag voor meer aandacht voor bewustwording en betere evacuatiemaatregelen bij een watersnoodramp. Delftse ingenieurs hebben nu een reconstructie gemaakt in de computer van de watersnoodramp van 1953. Deze reconstructie houdt niet alleen de herinnering aan de watersnoodramp van 1953 levend, maar geeft ook een beter inzicht in de huidige risico's op overstromingen en wat we nog kunnen doen bij een overstroming.

De watersnoodramp van 1 februari 1953 is dit jaar 60 jaar geleden. Delftse Waterdeskundigen hebben een reconstructie van de watersnoodramp gemaakt in een computersimulatie. Op basis van archiefonderzoek zijn alle 400 dijkdoorbraken met het moment van doorbreken en de grootte van de doorbraak in het computerprogramma gezet. Ook het verloop van de waterstanden langs de kust is ingevoerd. Vervolgens zijn alle overstromingen van minuut tot minuut nagerekend. Hiermee is op indringende en zeer realistische wijze inzichtelijk gemaakt wat er gebeurt als op bijna 400 plekken de dijken doorbreken. Deze computersimulatie is een aanvulling op de bestaande historische filmopnames en foto's. De historische beelden zijn veelal enkele dagen na de storm gemaakt. Dankzij de computersimulatie kan nu van minuut tot minuut bekeken worden hoe de ramp zich heeft voltrokken.

De reconstructie is gemaakt met een nieuw overstromingsprogramma genaamd 3Di waterbeheer. Het nieuwe rekenprogramma is ontwikkeld aan de TU-Delft en werkt extreem snel en nauwkeurig. Voor de visualisatie is gebruik gemaakt van laseraltimetrie in combinatie met luchtfoto's. Hiermee ontstaat een digitale maquette van geheel Zeeland en delen van Zuid Holland.
De digitale reconstructie isbeschikbaar gesteld aan het Watersnoodmuseum in Zeeland en aan het Science Centre op de Technische Universiteit Delft. Bezoekers kunnen daar zelf een "helikoptervlucht" maken in de 3D stereo omgeving. Deze week worden beiden tentoonstellingen geopend.

Voor meer informatie, beelden en computeranimaties van de watersnoodramp kunt u contact opnemen met:
Anne.Leskens@nelen-schuurmans.nl 06 14501393
Elgard.vanLeeuwen@deltares.nl 06 12400108
O.A.C.Hoes@tudelft.nl 06 19216605

Zie ook de volgende websites:
www.3di.nu
http://youtu.be/7i8nn2QBgdk
http://www.tudelft.nl/1953

//////////////////////

Nelen & Schuurmans

plaats:
Delft

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234