'Directies beslissen steeds vaker weer zélf over ICT'

28 januari 2013 - Directies trekken de besluitvorming over ICT-projecten steviger naar zich toe. Dit blijkt uit het resultaat van de ICT-besturingsscan van adviesbureau Berenschot. Die is door ruim 100 organisaties ingevuld. Bij nog maar 7% van de aan de ICT-besturingsscan deelnemende organisaties is de directie niet betrokken bij besluitvorming op het gebied van ICT. Een groeiend aantal organisaties realiseert zich dat een dergelijke afwezigheid van de directie niet langer houdbaar is.

Bij ongeveer 1 op de 2 organisaties is de directie inmiddels vertegenwoordigd in het centrale orgaan dat besluit over ICT. "Het toenemende belang van ICT voor organisaties, het tempo waarin technische ontwikkelingen op organisaties, haar partners en klanten afkomen en de financiële middelen waarop ICT beslag legt, rechtvaardigen de expliciete aandacht voor de sturing van ICT door directies", zegt Tom Pots, adviseur bij Berenschot.
Uit de ICT-besturingsscan blijkt dat twee onderdelen van de besluitvorming steeds beter worden georganiseerd. Zo werd bij 91% van de bedrijven een ICT-board of andere vorm van centraal orgaan in het leven geroepen. Zo'n ICT-board is onder meer verantwoordelijk voor integrale besluiten over ICT-investeringen. Berenschot ziet het als een uitdaging om de ICT-boards krachtig te verankeren op directieniveau. Een andere verbetering betreft het steeds professioneler inrichten van het besluitvormingsproces over ICT-investeringen. Dit wordt ook wel projectportfoliomanagement genoemd. Met als grootste uitdaging om informatie gedreven en intuïtieve ICT-besluitvorming in balans te brengen.
Het ontbreken van een centraal orgaan op directieniveau en het niet organiseren van projectportfoliomanagement leidt tot versnipperde, ad hoc en intuïtieve investeringsbeslissingen die te weinig gericht zijn op de strategische doelstellingen van de organisatie. Tom Pots: "Directies hebben dan geen totaalbeeld van de investeringen en zijn niet in staat hun ICT-projectenportfolio integraal te besturen. Er is nog een wereld te winnen, maar steeds meer directies begrijpen dat zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen".
Om een beeld te krijgen van de besluitvorming over ICT-investeringen kunnen bedrijven deelnemen aan de online ICT-besturingsscan. Die wordt sinds 2011 gehouden, is gebaseerd op het ICT-besturingsmodel van Berenschot en laat zien in welke mate een organisatie invulling heeft gegeven aan een goede IT-governance. De resultaten worden na het invullen van de ICT-besturingsscan toegestuurd. De scan is vrij toegankelijk en staat op www.berenschot.nl/ict-besturingsscan.

Geplaatst in:

Voor aanvullende informatie kan contact worden opgenomen met om Pots: 030 - 2 916 879 en mobiel 06 - 12 611 811. Adresgegevens Berenschot: Europalaan 40, 3526 KS Utrecht. / Postbus 8039, 3503 RA Utrecht
.

Berenschot

plaats:
Utrecht
website:
http://www.berenschot.com

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234