Tweede WelSlagen traject in Zuidoost Brabant succesvol afgesloten

Met het in ontvangst nemen van hun startkwalificatie kwam op 25 januari j.l voor 11 kandidaten een einde aan hun WelSlagen traject, waarmee zij klaar zijn gestoomd voor een leerwerktraject in de zorg. Met dit tweede traject in de regio Zuidoost Brabant is de basis gelegd voor een duurzaam instroomtraject. Het dreigende personeelstekort in de zorg was aanleiding voor zeven zorginstellingen, het Summa College Zorg (voorheen ROC Eindhoven), de gemeenten Eindhoven en Helmond, het UWV Werkplein en Calibris om dit project op te starten.

Naar een leerwerkbaan in de zorg
In augustus 2012 zijn zeventien deelnemers gestart met het toeleidingstraject waarbij zij kennis hebben gemaakt met het werken in de zorg en startcompetenties hebben ontwikkeld om in de zorg te werken. Zij hebben tevens de gelegenheid gekregen om werken en leren te combineren. Elf kandidaten hebben dit traject succesvol afgerond en ontvingen op Lokaal+ van het Summa College Zorg het startbewijs. Zij gaan in februari aan het werk in een zorgorganisatie en starten dan met een BBL-opleiding.

Ook voor kandidaten uit andere sectoren...
Een van die deelnemers is Mart van Moorsel. Hij werkte als werkplaatstimmerman bij een timmerbedrijf, maar dit bedrijf ging failliet. Dat bood Mart de kans na te denken over een carrièreswitch. "In d'n bouw was weinig meer te halen", aldus Mart. Hij kwam in contact met Savant dat hem in de gelegenheid stelde om deel te nemen aan het traject. Fysiek kon hij het goed aan, het mentale aspect kostte meer moeite, net als het weer gaan leren naast het werk. "Je moet de dingen los kunnen laten". Het was voor Mart 19 jaar geleden dat hij in de schoolbanken had gezeten. In die tijd is er veel veranderd in het onderwijs. Werken met de computer en het ophalen van de taalvaardigheden kreeg in het WelSlagen traject extra aandacht. Tijdens de opleiding is er nog extra ondersteuning voor de taal.

Samenwerking tussen de partijen
Het voortraject is op 25 januari feestelijk afgesloten. De doelstelling van het project is het bevorderen van de instroom van werkzoekenden in zorg en welzijn. Summa Zorg, zeven grote zorginstellingen, gemeenten, UWV en Calibris zijn er samen in geslaagd om gemotiveerde werkzoekenden zonder diploma in de zorg via een toeleidingstraject te laten starten met een mbo-opleiding (niveau 3).

Welslagen II is in februari 2012 gestart onder projectleiderschap van Calibris. Deelnemende zorgorganisaties zijn De Archipel, LunetZorg, Sint Annaklooster, RSZK, Savant, Sint Joriszorg, Vitalis, en ZuidZorg.

Calibris
Als kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport is Calibris verantwoordelijk voor erkenning van leerbedrijven en vaststelling van kwalificaties. In het verlengde van deze wettelijke taken ligt een expertise die veel meer omvat. Calibris verkent de markt. Brengt landelijk en regionaal betrokken partijen bijeen. Initieert maatschappelijk relevante projecten. Ontwikkelt innovatieve en effectieve oplossingen. Alles gericht op één doel: meer balans en dynamiek op de arbeidsmarkt. Zo levert Calibris een waardevolle bijdrage om beroepspraktijk en beroepsonderwijs soepel op elkaar aan te laten sluiten.

Geplaatst in:

Calibris

plaats:
Eindhoven
website:
http://www.calibris.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234