de Pier van Scheveningen wordt openbaar geveild

de Pier van Scheveningen wordt openbaar geveild

De afgelopen weken was er grote nationale en internationale belangstelling voor de Pier. Curator Marc Udink heeft daarom besloten de Pier (het vastgoed en de exploitatie) openbaar te veilen. Deze veiling zal openbaar plaatsvinden voor een nationaal en internationale groep gegadigden. Deze geïnteresseerden dienen aan een aantal nog op te stellen registratievoorwaarden te voldoen. Voor registratie geldt o.a. een minimale koopprijs. Die voorwaarden worden opgenomen in het bidbook waarin ook de procedure regels openbaar zullen worden. Het bidbook verschijnt eind februari. De veiling zal waarschijnlijk in maart plaatsvinden.

Op dit ogenblik is een tijdelijke oplossing gevonden voor de Pier, zodat deze in de tussentijd niet onnodig verpaupert. De gemeente verricht de meest noodzakelijke reparaties en stuurt de rekening daarvoor naar de failliete vennootschappen. De gas- en elektriciteitaansluitingen mogen - na een door de curator gewonnen Kort Geding- voorlopig niet worden afgesloten. Dat is goed voor de winkeliers, maar geeft ook de curator de tijd om een blijvende oplossing te vinden.

Op dit ogenblik wordt constructief overleg gevoerd met de Gemeente Den Haag en overige vergunningverleners over de vraag welke eisen en mogelijkheden aan een nieuwe eigenaar gesteld kunnen worden. Het is wenselijk dat duidelijk wordt wat wel en niet op de Pier mag, zodat er een positief ondernemersklimaat kan ontstaan en de nieuwe eigenaar een echte kans krijgt.

De curator moet vele -waaronder ook deels openbare- belangen dienen en zal zich daarom het recht voorbehouden de Pier weer uit de veiling te nemen of niet te gunnen afhankelijk van het proces en de uitkomst.

Voor meer informatie (niet voor biedingen) kunt U zich richten tot :
cindyo@udink.nl (secr)
06 51283008 (curator)

Udink & de Jong

plaats:
Den Haag

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234