Afscheid en beëdiging raadsleden Onderzoeksraad voor Veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid neemt vandaag afscheid van vice-voorzitter
mr. Annie Brouwer-Korf en de raadsleden prof. dr. ing. Ferdinand Mertens en dr. ir. Koos Visser wegens het bereiken van het einde van hun wettelijke zittingsduur op 31 januari van dit jaar. Tevens zal minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag prof. dr. Pauline Meurs beëdigen tot raadslid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid per 1 februari 2013.

Mr. Annie Brouwer is twintig jaar verbonden aan de Onderzoeksraad en zijn rechtsvoorgangers. Bij de oprichting van de Raad werd zij buitengewoon raadslid, om in 2008 benoemd te worden tot permanent raadslid en later vice-voorzitter. Prof. dr. ing. Ferdinand Mertens is sinds 2005 lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dr. ir. Koos Visser was vier jaar lid van de Raad voor Transportveiligheid, voordat hij in 2005 raadslid werd van de nieuw opgerichte Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Sinds zijn oprichting heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid ruim zestig grote onderzoeken afgerond en meer dan tweehonderd kleinere onderzoeken. De scheidende raadsleden zijn in de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij een groot aantal onderzoeken van de Raad. Bekende voorbeelden zijn het onderzoek naar de brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost in 2005; het onderzoek naar de crash van Turkish Airlines in 2009; het ingestortte dak van het FC Twentestadion in 2011 en het treinbotsing bij Amsterdam Westerpark in 2012.

Beëdiging
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie zal vandaag prof. dr. Pauline Meurs beëdigen tot raadslid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zij werd afgelopen november op voordracht van de Onderzoeksraad per 1 februari 2013 benoemd tot raadslid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Mevrouw Meurs is tevens hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw.
Raadslid prof. mr. dr. Erwin Muller is per 1 februari 2013 benoemd tot vice-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Geplaatst in:

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de woordvoerder van de Raad, Wim van der Weegen 0623 464 277

Onderzoeksraad voor Veiligheid

plaats:
Den Haag
website:
http://www.onderzoeksraad.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234