Innovatie in een opwarmende wereld

Klimaatverandering is waarschijnlijk een van de grootste uitdagingen voor Europa. De energieslurpende Europese economie draait op de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien zullen landen in Europa de gevolgen van klimaatverandering komende decennia gaan voelen. Investeringen in innovatieve technologie zijn noodzaak om deze effecten te beperken. Het vandaag verschenen rapport Innovation in a Warming World kijkt hoe onderzoek de toekomstige uitdagingen rondom klimaatverandering kan aanpakken.

Langzaam wordt duidelijk hoe de opwarming van de aarde onze samenlevingen zal beïnvloeden. Europese landen zullen daarbij niet gespaard blijven. Hoewel armere landen in Afrika en Azië het meest kwetsbaar lijken, zijn er ook in Europa zwakke schakels, waaronder Nederland, Albanië en Letland. Dat ligt vooral aan de lage ligging van deze landen. Verder zullen Europese landen niet enkel direct getroffen worden, maar ook indirect, via migratiestromen en o.a. onderbroken toevoerketens.

Terwijl de temperatuurstijging met rasse schreden voortschrijdt, blijven investeringen in onderzoek beperkt. Verhoudingsgewijs besteden overheden hier over het algemeen nog steeds minder aan dan in de jaren '80. Investeringen in duurzame technologieën die ons vervuilende energiegebruik kunnen matigen, nemen de laatste jaren wel weer toe. Sommige Europese landen doen het goed op bepaalde technologieën: Duitsland, Denemarken en Spanje voor windenergie; Frankrijk, Italië en Duitsland voor zonne-energie; en Spanje, Italië en Duitsland voor thermische zonne-energie.

Aanbevelingen

Om de schade die klimaatverandering in Europa zal aanrichten te beperken moet meer worden geïnvesteerd in onderzoek. HCSS doet een drietal suggesties:
- Om klimaatverandering te voorkomen moet meer worden geïnvesteerd in nieuwe vormen van vervoer (zoals hybride en elektrische auto's), CO2-opslag en energie efficiëntie. Deze gebieden hebben op dit moment de grootste gat tussen investeringen en potentiële broeikasreductie.
-Om beter om te gaan met de effecten van klimaatverandering moet worden ingezet op adaptatie-onderzoek. Een beter begrip van de werking van ons klimaatsysteem en feedbackloops die kunnen ontstaan zodra bepaalde 'tipping points' worden overschreden, kan helpen om het ergste te voorkomen.
-Tot slot is het zaak meer te investeren in studies rondom geo-engineering.

Dit onderzoeksgebied bekijkt hoe we ons milieu kunnen manipuleren om klimaatverandering te beïnvloeden, zoals het modificeren van de reflectie van wolken. Dit soort interventies kunnen dienen als laatste redmiddel. Maar hoewel ze op papier veel potentie hebben, brengen ze ook risico's met zich mee. Beide moeten beter worden onderzocht.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het programma Strategy & Change van TNO en het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS). Naast het rapport is tevens een GeoRisQ Monitor verschenen die Europese landen rangschikt op basis van hun score op voedselveiligheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met June Vasconcellos: 070-3184844

The Hague Centre for Strategic Studies

plaats:
Den Haag
website:
http://www.hcss.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234