Nederlandse KNCV Tuberculosefonds adviseert Britse parlement

Nederlandse KNCV Tuberculosefonds adviseert Britse parlement over multiresistente tuberculose

Vandaag adviseert Agnes Gebhard van KNCV Tuberculosefonds Britse Parlementariërs over multiresistente tuberculose tijdens een rondetafel bijeenkomst van de 'Alle-Partijen Groep voor Tuberculose bestrijding'. De groep buigt zich in een serie van vier bijeenkomsten over de risico's van multiresistente tuberculose en de benodigde aanpak binnen het Verenigd Koninkrijk. Ook kijkt de groep naar wat het Verenigd Koninkrijk moet bijdragen om tuberculose mondiaal een halt toe te roepen.

De groep is zeer bezorgd over de oprukkende vormen van multiresistente tuberculose en onderkent de gevaren voor de eigen volksgezondheid. In het Verenigd Koninkrijk nam het aantal resistente gevallen van tuberculose in 2011 toe tot 431, een stijging van 8,4% ten opzichte van 2010. De behandelingskosten voor resistente vormen van tuberculose liggen met 50 - 100.000 Britse pond (GBP) tien tot twintig maal hoger dan voor de reguliere vormen van tuberculose, en kunnen oplopen tot 250.000 GBP per patiënt.

De groep onderkent dat het voorkomen van uitbraken van multiresistente tuberculose inzet vergt bij de bron, dus in landen waar tuberculose veel voorkomt. De expertise van KNCV Tuberculosefonds wordt nu ingewonnen om beleidsmakers en politici hierover te informeren. Naast KNCV Tuberculosefonds zijn ook het Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Svend Robinson) en Médecins Sans Frontières (Beverly Collin) uitgenodigd om hun visie te geven.
Naast de multilaterale hulp van het Verenigd Koninkrijk via het Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria vraagt de groep zich af hoe bilaterale hulp aanvullend aan de multilaterale kanalen kan werken.

Tijdens de rondetafel bijeenkomst zal Agnes Gebhard van KNCV Tuberculosefonds een pleidooi houden voor het belang van:
- Een integrale aanpak van tuberculose en resistente vormen van tuberculose. Hierbij moet een duurzame inbedding in de reguliere gezondheidssystemen vooropstaan.
- Inzet op het vergroten van de behandelcapaciteit voor resistente vormen van tuberculose. Het is essentieel dat de behandelcapaciteit en de medicijnvoorziening gelijke pas houdt met de groeiende capaciteit om medicijnresistenties versneld en correct vast te stellen bij patiënten.
- Onderzoek naar verbeterde diagnostiek in de behandelcentra.
- Onderzoek naar de ontwikkeling van kortere en effectievere medicijncombinaties.
- Het versneld ontwikkelen van een effectief vaccin.
- Het flexibel inrichten van de zorgsystemen, zodat de op handen zijnde verdere technologische vernieuwingen soepel ingepast en geëvalueerd kunnen worden. KNCV Tuberculosefonds heeft speciale expertise ontwikkeld voor de invoering van de nieuwe laboratorium techniek (GeneXpert).

Einde persbericht -
KNCV Tuberculosefonds is één van de belangrijkste organisaties die zich al ruim honderd jaar inzet voor het terugdringen van tuberculose in Nederland en in de wereld. Tuberculose is een besmettelijke en dodelijke infectieziekte. Wereldwijd krijgen jaarlijks ongeveer negen miljoen mensen tuberculose, hiervan sterven ongeveer 1,5 miljoen mensen. Onnodig, want patiënten kunnen door vroegtijdige opsporing en de juiste behandeling volledig genezen. Tuberculose is wereldwijd dodelijke infectieziekte nummer 2. KNCV Tuberculosefonds redt met haar activiteiten wereldwijd vele levens.
Meer informatie: www.kncvtbc.org of www.tuberculose.nl

Voor vragen over KNCV Tuberculosefonds kunt u bellen met Annemiek van der Linden, Communicatie KNCV Tuberculosefonds, tel. 070 - 750 84 49 of via email vanderlindena@kncvtbc.nl

KNCV Tuberculosefonds

plaats:
Den Haag / Londen

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234