Innovatieve astmazorg dankzij de Nederlandse Zorgautoriteit

Ruim 550.000 mensen in Nederland hebben astma. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft in januari 2013 goedkeuring verleend aan de zorggroepen DOH en POZOB en de zorgverzekeraars VGZ en CZ om van 2013 tot 2016 innovatieve astmazorg aan te bieden en te bekostigen.

Nieuw is dat voor het eerst in Nederland er nu een experiment van start gaat om op een gestructureerde wijze zorg te verlenen aan kinderen met astma vanaf zes jaar. Door deze zorginnovatie is de ketenzorg tussen de eerste en tweede lijn nu meer structureel verankerd. De betrokkenheid van de tweede lijn bij de astma en COPD zorg was al groot en wordt nu verder versterkt door consultaties van de tweede lijn via het ketenzorginformatiesysteem "Care2U" en kortdurende fysieke consultaties van de (kinder)longarts. Daarnaast is er een belangrijke plaats voor personalized zelfmanagement, onder andere middels toepassing van het individueel zorgplan, patiëntportals, sturing op zelfmanagementvaardigheden en patiënt empowerment. Voor het bevorderen van de therapietrouw zijn er afspraken gemaakt met de apothekers over de eerste en tweede uitgifte van inhalatiemedicatie. In Zuidoost Brabant, het verzorgingsgebied van beide zorggroepen, wonen circa 400.000 mensen. De twee zorggroepen en de zorgverzekeraars CZ en VGZ gaan nu -binnen stringente financiële kaders- aan de slag met de innovatie van geïntegreerde Astmazorg voor volwassenen en kinderen. Op basis van de monitoring en effectmetingen vindt jaarlijks een evaluatie plaats. Beide zorggroepen en zorgverzekeraars hebben al ervaring met het toepassen van de Zorgstandaard COPD en hadden ook in voorgaande jaren al afspraken rond de astmazorg voor volwassenen.

De innovatieve zorg vindt plaats op grond van de Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren en de Zorgstandaard Astma Volwassenen die door de Long Alliantie Nederland zijn uitgebracht. De Zorgstandaarden vormen de "norm" voor goede preventie en zorg bij astma en is van belang voor patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars. Het voornaamste doel van de zorgstandaarden is het bevorderen van goede zorg bij astma. De zorgstandaard geeft patiënten en zorgverleners duidelijkheid over wat mag worden verwacht van een astma behandeling en de bijpassende organisatie. De zorgstandaard vormt ook de basis voor het inkopen van kwalitatieve en doelmatige ketenzorg door zorgverzekeraars. Van de Zorgstandaarden astma zijn speciaal voor patiënten patiëntenversies uitgebracht.

De Nederlandse Zorgautoriteit kan ook andere zorggroepen in Nederland toestemming geven op basis van de " beleidsregel innovatie" geïntegreerde innovatieve astmazorg aan te bieden. Op grond van de beleidsregel innovatie kan maximaal drie jaar bekostiging plaatsvinden. Mede op basis van de uitkomsten van de experimenten zullen de NZa en het ministerie van VWS besluiten of de zorgprestatie wordt ingebed in de reguliere bekostigingssystematiek.

Geplaatst in:

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Emiel Rolink, beleidscoördinator van de Long Alliantie Nederland: 06- 14 14 44 74

Long Alliantie Nederland

plaats:
Amersfoort
website:
http://www.longalliantie.nl/

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234