Nieuwe zorgaanbieders krijgen geen voet aan wal

Persbericht

Nieuwe zorgaanbieders krijgen geen voet aan wal

Vanaf 1 januari 2013 mogen zelfstandige zorgverleners AWBZ-zorg (thuiszorg) verlenen, zorg die voorheen alleen voorbehouden was aan reguliere (thuis)zorginstellingen. Voor cliënten die niet meer in verzorgingshuizen kunnen verblijven door de bezuinigingsmaatregel van de regering is dit een prima alternatief. Echter, hoe kan een cliënt zijn voorkeur voor een zelfstandige zorgverlener aangeven als hij deze zorgverleners niet weet te vinden?

Eind 2011 zijn de Zorgkantoren Coöperatie VGZ in samenwerking met het ministerie van VWS een proef gestart met het rechtstreeks contracteren van zelfstandige zorgverleners in de thuiszorg in de regio Tilburg. Deze proef was dusdanig succesvol dat de overheid besloten heeft om 20 miljoen euro te investeren in een landelijke uitrol van deze pilot. Er zou een landelijke campagne komen waarbij organisaties en cliënten geïnformeerd zouden worden over de mogelijkheid om vanaf januari 2013 voor zelfstandige zorgverleners te kiezen. Helaas is deze campagne uitgebleven.

Nathalie Martina, één van de zelfstandige zorgverleners in Amsterdam, ziet dit als een gemiste kans. Onder de naam Liever Thuis Zorgdienstenbureau (www.liever-thuis.nl) is zij een hecht samenwerkingsverband begonnen met verschillende zelfstandige zorgverleners. De afspraken in het team zijn zodanig dat zowel de kwaliteit als de continuïteit van zorg goed geborgd zijn. Wij zouden graag als team een samenwerkingsverband aangaan met ziekenhuizen, gezondheidszorgcentra en andere partners in de zorg. Om de deze instellingen tegemoet te komen is bij dit samenwerkingsverband gekozen voor één vast aanspreekpunt. Ook de cliënten hebben allen één primaire zorgverlener als vast aanspreekpunt.

Alle voorbereidingen zijn getroffen, de zelfstandige zorgverleners staan in de startblokken om aan de slag te gaan maar cliënten weten nog niet dat zij via de verzekeraar of zorgkantoor hun voorkeur kunnen aangeven voor een zelfstandige zorgverlener.

Geplaatst in:

Voor nadere informatie kunt u mij het snelste per mail bereiken.

Drs. Nathalie Martina,
(zelfstandige zorgverlener en eigenaar van Liever Thuis Zorgdienstenbureau)
http://www.linkedin.com/in/nathaliemartina

www.liever-thuis.nl
info@liever-thuis.nl

06-24791754

Liever Thuis Zorgdienstenbureau

plaats:
Amsterdam

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234