Nieuw onderzoek van Philips wijst op wereldwijde 'innovatiekloof'

Nieuw onderzoek van Philips wijst op wereldwijde 'innovatiekloof': slechts vijf op de tien mensen zijn tevreden met bestaande innovaties

De 'Meaningful Innovation Index' van Philips onderzoekt tevredenheid met bestaande innovaties op diverse terreinen die mensen belangrijk vinden.

- Wereldwijd verwacht bijna driekwart van de mensen dat toekomstige innovaties zullen leiden tot fundamentele veranderingen in hun manier van leven.

- Ruim de helft van de mensen denkt dat zij geen last zullen krijgen van ernstige gezondheidsproblemen dankzij toekomstige innovaties op het gebied van medische technologie.

- Mensen in verschillende leeftijdscategorieën hebben over het algemeen dezelfde verwachtingen: bijna negen op de tien mensen hebben behoefte aan innovaties die hen helpen om de gezondheid van hun gezinsleden te bevorderen.

Amsterdam - Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) heeft vandaag zijn 'Meaningful Innovation Index' gepubliceerd ter gelegenheid van de deelname van de onderneming aan het jaarlijkse World Economic Forum in het Zwitserse Davos. De Meaningful Innovation Index is een wereldwijd onderzoek naar behoeften, houdingen en verwachtingen ten aanzien van innovatie. Het onderzoek is uitgevoerd onder 5000 respondenten in vijf sleutellanden en toont aan dat mensen, ondanks de recente technologische vooruitgang, een enorme behoefte hebben aan innovaties die echt verschil maken in hun dagelijks leven.[1]

In het onderzoek werd de mate van tevredenheid met bestaande innovaties vergeleken met het belang dat mensen aan verschillende terreinen van hun leven toekennen. Hieruit bleek dat slechts 54% van de respondenten tevreden was met de bestaande innovaties op de gebieden die zij het belangrijkst vonden. De voorkeuren van mensen in verschillende leeftijdscategorieën en levensfasen wijzen duidelijk op een 'innovatiekloof'. Bedrijven hebben dus nog volop ruimte voor innovatie op tien gebieden: milieubescherming, geld besparen, stress verminderen, zelfstandig wonen op latere leeftijd, onderwijs, preventieve gezondheidszorg (voorkomen van ziektes en aandoeningen), medische behandelingen, medische diagnostiek, efficiënt werken, en tijd besparen.[2]

"Het dichten van de 'innovatiekloof' biedt geweldige kansen voor bedrijven", aldus Jim Andrew, Chief Strategy & Innovation Officer bij Philips. "Wij bij Philips voelen ons met name uitgedaagd om innovaties te ontwikkelen die echt een verschil maken in het leven van onze klanten. Zo willen we tevens bijdragen aan oplossingen voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen."

Respondenten denken dat toekomstige innovaties zullen leiden tot verbeteringen in de gezondheidszorg

- Bijna drie op de vijf mensen (58%) denken dat zij geen ernstige ziektes zullen krijgen dankzij toekomstige innovaties op het gebied van medische technologie.
- Ruim drie op de vijf mensen (64%) denken dat ze met behulp van technologie hun eigen gezondheid beter kunnen bevorderen.

De 'generatiekloof' op technologisch gebied is meer mythe dan werkelijkheid: de affiniteit met technologie loopt weinig uiteen tussen verschillende leeftijdscategorieën

- Zowel jongeren (18 tot 24 jaar) als ouderen (65 jaar en ouder) geven aan dat dezelfde vijf zaken belangrijk zijn in hun leven: gelukkig zijn, goed slapen, een comfortabele woning, een veilig gevoel in hun woonomgeving, en contacten met vrienden en familie.
- Van de ouderen geeft 67% aan dat technologie hun leven heeft verbeterd. Een vergelijkbaar percentage van de jongeren (74%) is het hiermee eens.
- Zoals verwacht neemt het belang van zelfstandig wonen toe naarmate mensen ouder worden, maar het is belangrijk voor respondenten in alle leeftijdscategorieën: 66% van de ouderen en 52% van de jongeren is tevreden met de beschikbare producten op dit gebied.

Mensen over de hele wereld hebben hoge verwachtingen van het vermogen van toekomstige innovaties om hun manier van leven te veranderen

- Bijna driekwart (72%) van de respondenten in de vijf onderzochte landen denkt dat technologie zal leiden tot efficiënter energieverbruik in hun woning.
- Van de Chinezen vindt 64% dat toegang tot medische technologie belangrijk is voor een lang leven, een stelling waar slechts 27% van de Russen het mee eens is.

Respondenten in China, Rusland en Saudi-Arabië willen over het algemeen graag dat bestaande technologie wordt verbeterd of dat de reeds op de markt verkrijgbare producten betaalbaarder voor hen worden. Van de Amerikanen is bijvoorbeeld 81% tevreden met de beschikbare producten die hen helpen om een actief leven te blijven leiden, in tegenstelling tot slechts 60% van de Chinezen. Als bedrijven deze consumenten beter van dienst willen zijn, moeten ze wellicht schaalbare of beter betaalbare technologie aanbieden.

"Bij Philips zit innovatie in ons bloed. We zetten ons volop in om de levens van mensen over de hele wereld te verbeteren door zinvolle innovatieve oplossingen aan te bieden. Zo helpen we landen om hun economie te versterken en dragen we bij aan een voortdurende verbetering van de gezondheid en het welzijn van mensen over de hele wereld", vat Jim Andrew samen.

Philips levert vanaf 23 januari 2013 een actieve bijdrage aan het internationale debat tijdens het jaarlijkse World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Op het forum zal Philips beargumenteren dat zinvolle innovaties om twee redenen moeten worden gestimuleerd: om de levens van mensen te verbeteren en om economische en maatschappelijke welvaart te bevorderen.

Het rapport van de Meaningful Innovation Index, inclusief interactieve grafische weergaven van de gegevens, kan worden geraadpleegd op de website van het Philips Center for Health & Well-being (http://www.philips-thecenter.org).

U kunt nieuws en gesprekken uit Davos volgen via Philips Twitter: @PhilipsPR, @PhilipsCenter (#PhilipsWEF #WEF@Davos).

-------------- toelichting-----------
[1] De Meaningful Innovation Index van Philips is een onderzoek dat in China, Nederland, de Verenigde Staten, Saudi-Arabië en Rusland is uitgevoerd. In elk van deze landen deden ongeveer 1.000 respondenten aan het onderzoek mee, waardoor de index ook op nationaal niveau representatief is.
[2] Bij het bepalen van de levensfase van de respondenten werd gekeken naar de gebeurtenissen die zij in hun leven hadden meegemaakt en naar hun leeftijd, gezinssituatie, economische situatie en vertrouwdheid met technologie. Op basis van deze criteria werden acht groepen in de vijf landen gedefinieerd, waarbij elke groep een bepaalde levensfase vertegenwoordigt. Dit resulteerde in de volgende onderverdeling: 'Traditional Families' (traditionele gezinnen), 'Young Up-and-Coming Techies' (jonge ambitieuze techneuten), 'Techie Family-Oriented Seniors' (familiegerichte ouderen met affiniteit voor technologie), 'Steady Empty-Nesters' (stabiele koppels met uithuizige kinderen), 'Affluent Techie Families' (welvarende gezinnen met affiniteit voor technologie), 'Struggling Mature Tech-Intermediates' (mensen van middelbare leeftijd in moeilijke omstandigheden met gemiddelde affiniteit voor technologie), 'Middle-Aged Non-Traditional Families' (niet-traditionele gezinnen met ouders van middelbare leeftijd) en 'Starting-Out Non-Techies' (jonge mensen zonder affiniteit voor technologie aan het begin van hun loopbaan).

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Eric Drent
Senior Communicatiemanager/Woordvoerder Philips Nederland
Tel: +31 (0)6 5190 5718
Email: eric.drent@philips.comOver de Meaningful Innovation Index

De Meaningful Innovation Index van Philips is de meest recente toevoeging aan een reeks indexen die zijn opgesteld door het Philips Center for Health & Well-being om toepasselijke oplossingen in kaart te brengen en te ontwikkelen. Ten behoeve van de Meaningful Innovation Index werden onderzoeken uitgevoerd in vijf landen: China, Nederland, de Verenigde Staten, Saudi-Arabië en Rusland. In elk van deze landen deden ongeveer 1.000 respondenten aan het onderzoek mee, waardoor de index ook op nationaal niveau representatief is. Het onderzoek richt zich op de affiniteit, ervaring en houding ten aanzien van technologie, kortom op de waarde en betekenis die mensen hechten aan zinvolle innovatie.


About Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is a diversified health and well-being company, focused on improving people's lives through meaningful innovation in the areas of Healthcare, Consumer Lifestyle and Lighting. Headquartered in the Netherlands, Philips posted 2011 sales of EUR 22.6 billion and employs approximately 121,000 employees with sales and services in more than 100 countries. The company is a leader in cardiac care, acute care and home healthcare, energy efficient lighting solutions and new lighting applications, as well as male shaving and grooming, home and portable entertainment and oral healthcare. News from Philips is located at www.philips.com/newscenter.

Koninklijke Philips

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.philips.com

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234