Ganzen-7-organisaties bereid tot overleg met Dierenbescherming

De in de Ganzen-7 samenwerkende natuur- en landbouworganisaties zijn bereid om met de Dierenbescherming in gesprek te gaan. Zij reageren met deze uitnodiging op een voorstel van de Dierenbescherming voor overleg over het Ganzenakkoord dat de zes natuurorganisaties en de boeren verenigd in LTO, in december met de provincies sloten.

Uitgangspunt van dit akkoord is dat Nederland een land is waar ganzen thuishoren en welkom zijn. Winterrust staat centraal in het akkoord. Nederland komt hiermee tegemoet aan zijn internationale verantwoordelijkheid voor trekganzen. De komende vijf jaar wordt in de periode maart-oktober werk gemaakt van het reduceren van schade veroorzaakt door standganzen. Hoezeer de Ganzen-7-organisaties het ook betreuren, gaan zij ervan uit dat doding onvermijdelijk deel zal uitmaken van de maatregelen. Maar de Ganzen-7 staat uiteraard open voor alternatieven. Het Ganzenakkoord voorziet ook in die mogelijkheid.

De Dierenbescherming komt in haar Zomerganzenvisie met diervriendelijke maatregelen om de aantallen ganzen terug te dringen. De Ganzen-7 ziet dit als een teken dat de Dierenbescherming de noodzaak hiertoe onderkent. Voor een duurzaam beheer van de ganzenpopulaties in Nederland zijn meer maatregelen nodig dan alleen het doden van ganzen.

In de Zomerganzenvisie doet de Dierenbescherming een aantal suggesties voor diervriendelijke alternatieven. De alternatieven die op dit moment al toepasbaar zijn, zouden in de zogenoemde gereedschapskist van het G7-akkoord kunnen worden opgenomen. Denk daarbij aan het verjagen, ruimte geven aan roofdieren en aanpassingen van de inrichting van gebieden. Ook steunt de G7 de oproep van de Dierenbescherming voor innovatie rondom diervriendelijke alternatieven. De Ganzen-7 gaat graag in gesprek met de Dierenbescherming over de mogelijkheden die deze maatregelen bieden.

De organisaties die de Ganzen-7 vormen, zijn Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer, De12Landschappen, LTO Nederland, Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en Stichting Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapsbeheer Nederland.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Heleen Paalvast, persvoorlichter Natuurmonumenten (06-552815191, h.paalvast@natuurmonumenten.nl)

Natuurmonumenten

plaats:
's-Graveland
website:
http://www.natuurmonumenten.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234