Samen opvoeden: geen alibi voor bezuinigingen maar noodzaak

Het moet de normaalste zaak worden dat mensen elkaar onderling ondersteunen in de opvoeding. Dat vraagt meer dan alleen maar 'sympathieke projecten' aan de randen van het beleid. Niet alleen de explosieve groei van de jeugdzorg het afgelopen decennium, ook de noodzaak van sociale netwerken bij opvoedingsvraagstukken dwingt bestuurders, beleidsmakers en professionals tot het maken van een omslag. Dat schrijven de essayisten Pieter Hilhorst en Michiel Zonneveld in:

De gewoonste zaak van de wereld.
Radicaal kiezen voor de pedagogische civil society

Het essay is een publicatie van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en is verschenen naar aanleiding van het vertrek van Micha de Winter als lid van deze Raad. De RMO heeft de laatste jaren in diverse adviezen een pleidooi gevoerd voor een omslag in het jeugd- en gezinsbeleid: minder overheidsinterventies gericht op het individu, meer versterking van sociale netwerken, van de zogeheten 'pedagogische civil society'.

Aanleiding voor het essay was de constatering dat de gedachte van de pedagogische civil society in de wereld van politiek, beleid en jeugdzorg steeds meer weerklank vindt. Tegelijk roept dit de vraag op in hoeverre deze benadering in de praktijk ook echt tot verandering leidt. Is het alleen maar een alibi voor bezuinigingen? Of vindt er daadwerkelijk een inhoudelijke koersverandering plaats?

De gewoonste zaak van de wereld is een prikkelend betoog over de waarde van de pedagogische civil society en de toepassing van deze zienswijze in de praktijk. Het essay is gelardeerd met diverse lokale voorbeelden en bevat interviews met Phillip Blond, met voormalig minister van Jeugd en Gezin André Rouvoet, en met vertrekkend raadslid Micha de Winter.

Het essay De gewoonste zaak van de wereld. Radicaal kiezen voor de pedagogische civil society wordt gepresenteerd op het RMO-symposium 'Verder denken over de pedagogische civil society' dat op 23 januari te Den Haag wordt gehouden. Het essay is vanaf 23 januari 16.30 uur te downloaden via www.adviesorgaan-rmo.nl. Voor meer informatie: Rienk Janssens, 070 3405294 of rmo@adviesorgaan-rmo.nl.

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)

plaats:
Den Haag
website:
http://www.adviesorgaan-rmo.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234