Zuyd en Fontys samen in Expertisecentrum Zorg en Technologie

De overheid heeft een subsidie van een miljoen euro per jaar toegekend aan Zuyd en Fontys Hogescholen voor de realisatie van het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Samen met Saxion Hogescholen en meer dan twintig partijen in de regio zullen de hogescholen gezamenlijk het EIZT vormgeven. Zuyd is penvoerder en de voorbereidingen zijn in volle gang.

Samenwerking Zuyd en Fontys Hogescholen
Beide hogescholen zullen ieder hun netwerk en expertise op het gebied van zorg en technologie inzetten bij de verwezenlijking van EIZT. De samenwerking tussen de hogescholen zal op korte termijn geconcretiseerd worden.

Zorgacademie Parkstad
Het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) draagt bij aan de realisatie van een toekomstbestendige (langdurige) zorg en een gezonde zorgeconomie. In het EIZT bundelen zorginstellingen, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en intermediaire organisaties hun krachten. Het gaat om dezelfde zorg- en onderwijsinstellingen die samen Zorgacademie Parkstad hebben opgericht.

Zuid-Limburg als caretech regio
"Het Expertisecentrum moet Zuid-Limburg als toonaangevende caretech regio op de internationale kaart zetten. Zorg is óók een economische factor die hoogwaardige werkgelegenheid oplevert en innovatieve bedrijven aantrekt die tot wereldspelers kunnen uitgroeien. Vergrijzing maakt de zorg niet onbetaalbaar, maar stimuleert juist innovatie," aldus Luc de Witte, lector Technologie in de Zorg en een van de initiatiefnemers van EIZT.

Samenwerking hbo en mbo
Bedrijfsleven, onderwijs en overheid werken samen in de Centres of Expertise (hbo) en Centra voor innovatief vakmanschap (mbo) aan een centrum dat zelfstandig waarde creëert voor het onderwijs-, onderzoeks- en het werkveld.

Drie Centres of Expertise
Het EIZT sluit aan bij het nationale topsectorenbeleid en op de Brainport 2020 agenda. EIZT is een van de drie Centres of Expertise waarin Zuyd participeert. Naast EIZT zijn dat Centre of Expertise Nieuwe Energie, Built Environment en Renewables (NEBER) en Centre of Expertise voor Chemie (CHILL).

Noot voor de redactie en niet bestemd voor publicatie: voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:

Anitra van den Boorn, senior communicatieadviseur en persvoorlichter van de dienst Marketing en Communicatie, Zuyd. Telefoon: +31 (0)45 400 65 07,
mobiel: +31 (0)6 41 15 90 54, E-mail: anitra.vandenboorn@zuyd.nl

Zuyd Hogeschool

plaats:
Heerlen

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234