Consumentenautoriteit start voorlichtingscampagne voor webwinkeliers

Vandaag start de Consumentenautoriteit de campagne ‘Goede webwinkelier? Check dat hier’. Deze campagne richt zich op ondernemers met een webshop die aan consumenten leveren. De ondernemers krijgen uitleg over de regels en hoe deze goed kunnen worden toegepast. Er zijn een demo-webshop en een checklist ontwikkeld als hulpmiddelen om de regels op een toegankelijke manier te presenteren.
Het aantal verkopen via internet en het aantal webshops neemt toe. Maar ook het aantal klachten van consumenten over aankopen via internet, zoals bij ConsuWijzer. Voor verkoop via internet gelden speciale regels die consumenten beschermen. Veel webwinkeliers zijn slecht op de hoogte van deze regels. Consumenten hebben daar last van, bijvoorbeeld als de webwinkel niet levert terwijl de consument al heeft betaald of als hij onjuiste informatie verstrekt over bijvoorbeeld de bedenktermijn en niet bereikbaar is voor vragen of klachten. Bernadette van Buchem, directeur Consumentenautoriteit: “Consumenten kopen veel en graag op internet. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat dit veilig is. Dat is ook in het belang van ondernemers. Webwinkels die zich aan de regels houden, verdienen het vertrouwen van consumenten. Webwinkels die zich niet aan de regels houden, verdienen de aandacht van de toezichthouder.”
Campagne ‘Goede webwinkelier’
De branche voor webwinkels is dynamisch. Jaarlijks zijn er veel nieuwe toetreders, die vaak slecht op de hoogte zijn van de geldende regels. Veel webwinkels worden vanuit huis opgestart en zijn kleinschalig. Uit een recente meting van de Consumentenautoriteit bleek, dat minder dan een derde van de onderzochte webwinkels de regels goed vermeldde op zijn website. Bovendien ziet de toezichthouder het aantal vragen en klachten van consumenten over webwinkels toenemen (een groei van 14% in 2012 t.o.v. 2011). Deze gaan vooral over levering en betaling, de bedenktijd en de slechte bereikbaarheid van de webshop voor vragen of klachten. In de campagne zal daarom met name op deze punten de nadruk liggen.
Voor de campagne heeft de Consumentenautoriteit de belangrijkste regels op een rijtje gezet die gelden voor webwinkels die leveren aan consumenten. De Consumentenautoriteit geeft daarbij ook aan op welke manier ondernemers aan de regels kunnen voldoen: wanneer doen ze het goed en wanneer doen ze het niet goed? Op de website van de Consumentenautoriteit – www.consumentenautoriteit.nl - is alle informatie hierover te vinden. Verder worden de regels voor ondernemers inzichtelijk en toegankelijk gemaakt met twee hulpmiddelen die de toezichthouder heeft ontwikkeld:
1. Jouw winkel: een demo-webshop die de ondernemer de regels die gelden uitlegt en in tekst en beeld toelicht hoe hij aan de regels kan voldoen
2. Een checklist waarmee de ondernemer zelf kan nagaan op welke punten zijn webwinkel aan de regels voldoet of waaraan hij nog aandacht moet besteden.
De Consumentenautoriteit besteedt in haar uitleg ook aandacht aan de regels waarop de OPTA toeziet die voor webwinkeliers gelden, zoals cookies en SPAM.
De interpretatie van de regels is zowel nationaal als internationaal met de belangrijkste partijen afgestemd. Als ondernemers zich niet aan de regels houden, kan de Consumentenautoriteit daartegen optreden en bijvoorbeeld boetes opleggen tot maximaal EUR 450.000 per overtreding.
Feiten en cijfers branche
In 2011 meldden zich ongeveer 7300 nieuwe webwinkeliers bij de Kamer van Koophandel. Thuiswinkel schatte het aantal webwinkels in 2011 op ruim 37.000. De omzet bedroeg in 2011 9 miljard euro. De omzet in 2012 wordt geschat op 9,8 miljard euro en is daarmee ruim 10% van de detailhandelsomzet. Veel webwinkels worden opgestart vanuit huis en zijn kleinschalig. Binnen vijf jaar na de oprichting is meer dan de helft weer verdwenen. De kennis van deze ondernemers over de regels is laag volgens experts met wie de Consumentenautoriteit contact heeft.
Webwinkel vakdagen
OP 23 en 24 januari zijn in de Jaarbeurs de Webwinkel Vakdagen. Hier komen ondernemers met een webshop die zich oriënteren op de nieuwste ontwikkelingen. In het kader van deze campagne neemt de Consumentenautoriteit deel aan deze vakdagen in een gezamenlijke stand met de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. Ondernemers kunnen hier terecht voor informatie over de regels die voor hen gelden vanuit de overheid.

Meer informatie: Saskia Bierling, woordvoerder Consumentenautoriteit, tel. (070) 330 5971 of (06) 5252 7011, pers@consumentenautoriteit.nl

Consumentenautoriteit

plaats:
Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234