Actualiteit in het basisonderwijs

Educatieve mediaspecialist en musea slaan handen ineen
Vanaf januari 2013 start ThiemeMeulenhoff een uniek samenwerkingsverband met vier vooraanstaande musea. De educatieve mediaspecialist heeft samen met het NEMO, Rijksmuseum van Oudheden, Tropenmuseum en Naturalis het online platform 'Verderkijker' vormgegeven voor de zaakvakken in het basisonderwijs. Leerkrachten vinden hier actueel lesmateriaal voor hun aardrijkskunde-, geschiedenis-, natuur-, techniek- of wetenschapsles, dat aansluit bij de zaakvakmethoden én bij de belevingswereld van leerlingen.

Goede leerkrachten zorgen voor goed onderwijs. De ambitie, bevlogenheid en creativiteit van de Nederlandse onderwijsprofessional maken het verschil. Zij ervaren echter steeds meer druk en minder ruimte om hun vak goed uit te kunnen oefenen. Suzanna Segenhout, uitgever bij ThiemeMeulenhoff: "Via het online platform kunnen leerkrachten eenvoudig en snel de actualiteit integreren in hun lessen. Het bespaart hen een hoop tijdrovend speurwerk op internet en het maken van passende opdrachten. Bovendien sluit het aan op de belevingswereld van de leerlingen waardoor het bijdraagt aan de ontwikkeling van individuele talenten. Zo willen wij de leerkrachten ondersteunen bij het uitoefenen van hun vak.

Naast het ondersteunen van de leerkracht maakt de unieke samenwerking het mogelijk een grote groep kinderen in Nederland te motiveren en enthousiasmeren voor onderwerpen als culturele diversiteit, biodiversiteit, wetenschap, technologie. Samen met ThiemeMeulenhoff kunnen wij door middel van het online platform het vonkje overbrengen voor onderwerpen die van groot belang zijn voor de Nederlandse kenniseconomie. Bij zowel leerkracht als leerling", aldus de musea.

Over 'Verderkijker'
Het online platform 'Verderkijker' is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die hun aardrijkskunde-, geschiedenis-, natuur-, techniek- of wetenschapsles willen verrijken met actuele opdrachten. Via Verderkijker vinden leerkrachten filmpjes, websites en foto's met opdrachten voor groep 5 t/m 8, die aansluiten bij actuele zaken. Alle opdrachten voldoen aan de vastgestelde kerndoelen. Door de samenwerking tussen ThiemeMeulenhoff en de vier musea is de kwaliteit en inhoud van het lesmateriaal geborgd. Het online platform is tot de zomer gratis beschikbaar voor alle scholen in Nederland. Scholen die gebruik maken van de lesmethoden De blauwe planeet, NatuNiek en Speurtocht hebben ook daarna gratis toegang tot Verderkijker. Scholen die van andere lesmethoden gebruik maken, worden om een geringe bijdrage gevraagd.

www.verderkijker.nu wordt gelanceerd tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) van 22 t/m 26 januari 2013

Over ThiemeMeulenhoff
ThiemeMeulenhoff is dé educatieve mediaspecialist en levert educatieve oplossingen voor het Primair Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs en Hoger Onderwijs. Deze oplossingen worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de onderwijsmarkt en dragen bij aan verbeterde leeropbrengsten en individuele talentontwikkeling. ThiemeMeulenhoff haalt het beste uit élke leerling.
www.thiememeulenhoff.nl.

Over NEMO
NEMO is het grootste science center van Nederland en gehuisvest in het groenkoperen gebouw bovenop de Amsterdamse IJ-tunnel. Bij NEMO draait het om leren en ontdekken. Natuurlijk ook voor scholen! Onder het motto 'verboden af te blijven' gaan leerlingen aan de slag met de interactieve tentoonstellingen. Het is juist de bedoeling dat ze alles aanraken, bekijken en uitproberen. Door te experimenteren, ontdekken leerlingen hoe spannend wetenschap en techniek kan zijn. NEMO heeft een uitgebreid educatief aanbod dat aansluit op de kerndoelen.
www.e-NEMO.nl

Over het Tropenmuseum
Het Tropenmuseum presenteert, onderzoekt en bevordert de kennis van en wisselwerking tussen culturen. Het biedt beleving en ervaring voor een breed en divers publiek, waarbij alle museale middelen worden ingezet: tentoonstellingen, collecties en deskundigheid, publicaties, het historische gebouw, educatieve en andere activiteiten. Het museum van het Koninklijk Instituut voor de Tropen is internationaal actief in het kader van cultuur en ontwikkeling. Het Tropenmuseum wordt gesteund door de BankGiro Loterij.
www.tropenmuseum.nl

Over het Rijksmuseum van Oudheden
Het Rijksmuseum van Oudheden is het nationale centrum voor archeologie, waar jong en oud kan genieten van de beschavingen uit het oude Egypte en het Nabije Oosten, de Griekse en Romeinse wereld en het vroege Nederland. Door bijzondere schoolprogramma's en een projectweekpakket brengt het museum de geschiedenis tot leven. Alle programma's zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met leerkrachten. Ze sluiten aan bij de kerndoelen/eindtermen van het onderwijs en liggen zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van de leerlingen. Tijdens de museumlessen en rondleidingen krijgen de leerlingen begeleiding van deskundige en ervaren museumdocenten.
www.rmo.nl

Over Naturalis
Naturalis Biodiversity Center in Leiden, beter bekend als Naturalis, is hét nationaal natuurhistorisch museum van Nederland. Iedereen kan in het museum genieten van meer dan 10.000 échte dieren, planten, stenen en fossielen uit de hele wereld. Van dinosaurus tot mineraal en van reuzenpissebed tot mammoet. Al bijna vijftien jaar biedt Naturalis een ruime keuze aan educatieve programma's die aansluiten bij het curriculum van het basisonderwijs. Onze ervaren educatief medewerkers zorgen voor begeleiding op maat. Omdat Naturalis zelf ontdekken en beleving belangrijk vindt, werken de leerlingen waar mogelijk met echte voorwerpen.
www.naturalis.nl/nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

ThiemeMeulenhoff
Julia Blijham, campagne marketeer
M: 06 48 40 81 35
E: j.blijham@thiememeulenhoff.nl

ThiemeMeulenhoff

plaats:
Amersfoort
website:
http://www.thiememeulenhoff.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234