Franse uitgever ELS neemt Sdu over

PERSBERICHT
Den Haag, Amsterdam, München en Parijs, 18 januari 2013


Franse uitgever ELS neemt Sdu over


Het Franse uitgeefbedrijf Editions Lefebvre Sarrut (ELS) is een overeenkomst aangegaan met AAC Capital Partners (AAC) en Allianz Capital Partners (ACP) om het Nederlandse uitgeefbedrijf Sdu over te nemen.
De voorgenomen transactie is voor consultatie voorgelegd aan de Ondernemingsraad en zal naar verwachting op korte termijn worden afgerond.

ELS is een van origine Franse uitgeverij en een onafhankelijk familieconcern, actief in de Europese markt op het terrein van juridische vakinformatie in het LTR-domein (Legal, Tax, Regulatory). De acquisitie van Sdu past binnen de strategie van ELS, waarbij de focus ligt op versterking van de positie in het juridisch domein, verbreding van de marktpositie in West-Europa en uitbreiding van het productaanbod met nieuwe diensten en geavanceerde informatieoplossingen. De strategische acquisitie van Sdu door ELS en de goede uitgangspunten voor synergie tussen de beide uitgeefbedrijven bieden de mogelijkheid om het potentieel van Sdu (inclusief het aandeel van Sdu in juris GmbH, de belangrijkste aanbieder van juridische online informatie in Duitsland) in Nederland en Duitsland te benutten als basis voor verdere groei en uitbouw van de onderneming op de langere termijn.

Het management van Sdu ondersteunt het voornemen. Sam van Oostrom, CEO van Sdu, zegt daarover: "De afgelopen jaren is Sdu, in goede samenwerking en met volledige steun van haar aandeelhouders AAC en ACP, succesvol geweest in het versnellen van haar product/marktontwikkeling en dienstverlening door de continuering van de overgang van drukwerk naar online publicaties en diensten. Hierdoor is de marktpositie van Sdu verbeterd, waarbij meer 'need-to-know' informatie en diensten aan onze klanten worden geboden. De steun van de nieuwe aandeelhouder ELS biedt mogelijkheden voor optimaal gebruik van de portefeuilles en distributiekanalen van beide bedrijven."

Dominique Illien, CEO van ELS, verklaart: "Het merk Sdu, de producten en kwaliteit van Sdu alsmede de uitstekende klantrelaties van Sdu vormen een sterke basis voor nieuwe en gezamenlijke ontwikkelingen, gericht op groei en lange termijn. De werknemers van Sdu zullen eerdaags worden verwelkomd in de ELS-gemeenschap en we zullen samenwerken om nieuwe kansen te ontwikkelen."

De financiële gegevens van de transactie worden niet bekend gemaakt.


*** einde ***

Geplaatst in:

Noot voor de redactie:


Neem voor meer informatie contact op met:

Editions Lefebvre Sarrut
Dominique Illien d.illien@lefebvre-sarrut.eu

Sdu
Sam van Oostrom 070 378 92 50
AAC Capital Partners
Ariën Stuijt +31 (0) 20 404 47 07

Allianz Capital Partners, Communications
Melanie Epp +49 (0) 89 1220 7602


Nadere informatie:

Sdu telt ca. 600 medewerkers en behaalde in 2011 een omzet van ruim Euro 130 mln. Sdu heeft een leidende positie als uitgever van juridische online-informatie, vaktijdschriften en boeken. Daarnaast biedt Sdu geavanceerde informatieoplossingen op het terrein van e-Government en is het bedrijf een toonaangevende uitgever van publicaties in onder meer de bouw, transport, overheid, management en IT. Sdu heeft een belang in juris GmbH, de belangrijkste aanbieder van juridische online-informatie in Duitsland. Meer informatie over Sdu kunt u vinden op www.SduUitgevers.nl. Meer informatie over de producten van Sdu vindt u op www.sdu.nl.

Editions Lefebvre Sarrut telt ca. 1.800 medewerkers en behaalde in 2011 een omzet van ruim Euro 360 mln. ELS is eigendom van de families Lefebvre en Sarrut en is een van de grootste Franse uitgeverijen in de markt van juridische vakinformatie en opleidingen. Met een gericht acquisitiebeleid en vestigingen en dochterondernemingen in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Nederland en België, is ELS in toenemende mate een vooraanstaande speler op de Europese markt. Meer informatie over ELS kunt u vinden op www.efl.fr.

AAC Capital Partners is een vermogensbeheerder met Euro 1,7 miljard in beheer en twee gespecialiseerde investeringsfondsen, gericht op middelgrote verwervingen in Noordwest-Europa. De portefeuille wordt beheerd door haar adviseurs in Amsterdam, Londen en Stockholm, en is gericht op meerderheidsbelangen in middelgrote, winstgevende, kasstroomgenererende bedrijven. Meer informatie over AAC Capital Partners kunt u vinden op www.aaccapitalpartners.com.

Allianz Capital Partners is het investeringsplatform voor alternatieve beleggingen van Allianz Group, met een beheerd vermogen van rond de Euro 8,5 miljard. ACP wordt vooral gedreven door de langlopende verplichtingen uit de levensverzekeringen van Allianz Group en speelt een belangrijke rol in de beleggingsspreiding van haar klanten. ACP is op zoek naar investeringsmogelijkheden met geschikte risico/rendementsprofielen met directe investeringen in Europa in bedrijven, infrastructuurprojecten en wind- en zonne-energie alsmede met fondsinvesteringen in vermogensbeheerfondsen wereldwijd. Meer informatie over Allianz Capital Partners kunt u vinden op www.acp.allianz.com.

Sdu

plaats:
Den Haag
website:
http://www.sdu.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234