MDC Amstelland besteedt onderzoek uit aan Saltro

Het MDC Amstelland (MDCA) besteedt huisartsenaanvragen voor microbiologisch laboratoriumonderzoek uit aan Saltro Diagnostisch Centrum (Saltro). Met ingang van 1 januari 2013 wordt materiaal dat is ingeleverd bij MDCA dezelfde dag naar Saltro gebracht voor analyse.
In de inhoudelijke ondersteuning van huisartsen en verloskundigen is voorzien.

Door middel van moderne techniek en innovatieve ict-voorzieningen zijn de systemen van MDCA gekoppeld met die van Saltro. Hierdoor is het gehele proces van registratie en rapportage volledig geautomatiseerd. De uitwisseling van data vindt plaats via een beveiligde verbinding. MDCA en Saltro zijn de eerste laboratoria in Nederland met deze innovatieve koppeling en daarmee voorbereid op samenwerking met andere laboratoria en ziekenhuizen.

Over MDCA
Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland is een state of the art diagnostisch centrum in de regio Amstelland. MDCA verzorgt op verzoek van specialisten, huisartsen en verloskundigen laboratoriumbepalingen, begeleidt trombosepatiënten en voert functieonderzoeken uit.

Over Saltro Diagnostisch Centrum
Saltro is een ketenpartner en een kenniscentrum voor zorgverleners en ondersteunt (huis)artsen en verloskundigen met advies en hoogwaardige diagnostiek. Naast laboratoriumonderzoek voert Saltro functieonderzoeken uit en verzorgt de controles, dosering en begeleiding van trombosedienstpatiënten bij het gebruik van antistollingsmiddelen.

Neem voor meer informatie contact op met:
- Contactpersoon MDCA: Annemiek Hesselink, manager peri-analyse, bereikbaar via telefoonnummer 020 - 6417655 en via e-mail: a.hesselink@mdc-amstelland.nl
- Contactpersoon Saltro: Kitty van der Valk, communicatieadviseur, bereikbaar via telefoonnummer 030 - 236 11 84 en via e-mail: k.vandervalk@saltro.nl

Saltro Diagnostisch Centrum

plaats:
Amstelveen

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234