Inspiratiegids voor meer samenwerking gemeenten en uitzendbureaus

Gemeenten en uitzendbureaus werken steeds vaker samen om meer mensen sneller aan het werk te helpen. Koudwatervrees en wederzijdse vooroordelen maken plaats voor pragmatisme waarbij uitzendorganisaties hun publieke partners die steeds ondernemender worden, helpen bij hun werkgeversdienstverlening. Om nog meer gemeenten en uitzendondernemingen op het spoor van samenwerking te brengen, lanceren branchevereniging ABU en gemeentekoepel VNG een inspiratiegids getiteld "Duurzaam werken aan werk", met tien succesvolle en verschillende praktijkcases. Staatssecretaris Klijnsma (ministerie SZW) neemt vandaag, donderdag 17 januari het eerste exemplaar in ontvangst.

De meest directe aanleiding voor de samenwerking tussen gemeenten en uitzendbureaus is de toenemende taakstelling die gemeenten krijgen opgelegd. De door het vorige kabinet ingezette samenvoeging en decentralisatie van sociale voorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt, heeft een beweging in gang gezet waarin gemeenten zich herbezinnen op de vraag hoe beperkte middelen steeds effectiever kunnen worden ingezet. Inmiddels is het duidelijk dat het nieuwe kabinet deze lijn doorzet en streeft naar een Participatiewet onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Ook worden de taken van UWV steeds verder beperkt.
Kortom: gemeenten worden steeds ondernemender en oriënteren zich op betere werkgeversdienstverlening waarbij ze inspelen op de behoefte van werkgevers.

Uitzendbureaus op hun beurt, zien in dat - mede door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en verschuivende verantwoordelijkheden in het publieke domein - gemeenten een steeds logischer partner worden en dat investering in die relatie veel kan opleveren. De komende jaren is er op de arbeidsmarkt grote behoefte aan onder meer technische krachten, verpleeghulpen en verzorgenden. Ook blijft vraag naar laaggekwalificeerd personeel bestaan. Kandidaten die onder verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen, zijn hard nodig om openstaande vacatures in te vullen. Uitzendorganisaties kunnen met hun expertise van selecteren en matchen gemeenten goed van dienst zijn. Nu al gaat 39% van de bijstandsgerechtigden die een baan vinden aan het werk via een uitzendbureau. 68% van hen heeft aansluitend werk na de uitzendbaan.

Praktijkcases
In de inspiratiegids zijn tien praktijkvoorbeelden opgenomen die inzicht geven in de vele samenwerkingsvarianten tussen grote en kleinere gemeenten en uitzendorganisaties. Lokale en regionale behoeften vereisen veelal maatwerk van beide kanten. In sommige cases spelen ook andere partijen, zoals UWV, een rol of wordt met meerdere uitzendorganisaties tegelijk samengewerkt. Jan Hamming, voorzitter VNG-commissie Werk en Inkomen en Aart van der Gaag, algemeen directeur ABU stellen in het voorwoord: "Samenwerken is 'samen werken' aan een resultaat dat voor beide partijen winst oplevert. Garanties zijn er niet, kansen wel".

De inspiratiegids "Duurzaam werken aan werk" vindt u eveneens op www.abu.nl en www.vng.nl

Voor meer informatie:
Hans van den Berg (ABU), telefoon 06 53 59 65 64 vandenberg@abu.nl
De ABU vertegenwoordigt de belangen van ruim 480 uitzendondernemingen met in totaal meer dan 2.300 vestigingen in Nederland. Elk jaar worden zo'n 750.000 uitzendkrachten geplaatst en 1,4 miljoen vacatures ingevuld.

Frea Broekman (VNG), telefoon 06 506 606 51

VNG

plaats:
Den Haag
website:
http://www.vng.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234