Noodzakelijke milieu-investeringen vragen betrokkenheid van overheid

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) heeft op 16 januari 2012 haar milieuvisie 'Groen en krachtig varen' overhandigd aan Siebe Riedstra secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Naast de doelstellingen voor reductie van de CO2 worden zeventien praktijkvoorbeelden genoemd hoe Nederlandse reders de milieubelasting van hun schepen terugdringen.

Innovaties zijn goed voor het milieu en het fors terugdringen van het brandstofverbruik verlaagt tegelijkertijd ook de operationele kosten van reders fors. 'Groen en krachtig varen' vereist echter wel dat reders milieu-investeringen kunnen blijven betalen en dat investeringen renderen. "Daar zit de bottleneck", zegt Tineke Netelenbos, voorzitter van de KVNR. "De sector verkeert in zulk zwaar weer dat veel reders de financiering simpelweg niet rondkrijgen voor gewenste of noodzakelijke milieu-investeringen."

Er is nog geen structureel herstel sinds het begin van de financiële en economische crisis in september 2008. Uit de nog te publiceren Monitorstudie 2012 over de Nederlandse maritieme cluster - door Nederland Maritiem Land - blijkt voor de Nederlandse zeescheepvaart de directe toegevoegde waarde 25% onder het niveau van 1997 te liggen. Dat was het jaar dat de Nederlandse zeescheepvaart juist aan het opkrabbelen, gestimuleerd door het toenmalige nieuwe zeescheepvaartbeleid. Dit cijfer is nog dramatischer als bedacht wordt dat er nu 60% meer schepen zijn dan in 1997.

Wat er in ieder geval moet gebeuren stelt de KVNR is dat de overheid reders ondersteunt die tijdig willen gaan investeren in een scrubber - ontzwavelinstallatie van brandstof - of in bijvoorbeeld LNG. Netelenbos: "Andere landen zoals Finland en Duitsland doen dat al. Hier is het geen kwestie van niet willen, maar simpelweg van niet kunnen voor veel reders. De reders vragen van de overheid tenminste dat er een garantieregeling komt voor milieu-investeringen."

De milieubrochure geeft de doelstellingen weer van de KVNR voor de reductie van de CO2 -uitstoot zoals is vastgelegd in december 2011 met de overheid gesloten convenant 'Energiebesparing Zeevaart'.
De doelstellingen van de KVNR zijn het hebben van een emissieloos schip in 2050, het CO2-neutraal groeien vanaf 2020 en een CO2-reductie van 50% in 2050 ten opzichte van 2020.

Meer informatie bij KVNR Fred van Zeijl 06-244 55 275

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders

plaats:
Rotterdam
website:
http://www.kvnr.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234