Studenten beoordelen hun opleiding in Nationale Studenten Enquête

In de week van 14 januari worden ongeveer 675.000 studenten in het hoger onderwijs uitgenodigd om deel te nemen aan de Nationale Studenten Enquête (NSE) en hun oordeel te geven over hun opleiding en hogeschool of universiteit. Door het invullen van deze landelijke enquête helpen studenten de kwaliteit van opleidingen in het hoger onderwijs transparant te maken. De resultaten van de NSE worden ingezet in voorlichtings-activiteiten naar studiekiezers. Zo worden de resultaten begin juni geplaatst op de onafhankelijke vergelijkingswebsite www.studiekeuze123.nl. Studiekiezers kunnen hier de studentenoordelen van verschillende opleidingen met elkaar vergelijken.

Voorlichting- en kwaliteitsinformatie
De landelijke studentenorganisaties LSVb en ISO onderstrepen het belang van de Nationale Studenten Enquête en hopen dan ook dat studenten massaal gehoor geven aan de uitnodiging. Het maken van een goede studiekeuze wordt steeds belangrijker. Thijs van Reekum, voorzitter ISO "Dit soort informatie van de studenten zelf is een belangrijk hulpmiddel voor scholieren bij het maken van hun keuze. Door het vullen van de enquête dragen studenten actief bij aan transparante informatie over het hoger onderwijs. Ze geven immers hun eigen mening over wat ze zelf vinden van hun opleiding en de universiteit of hogeschool waar ze de opleiding volgen."
Kai Heijneman, voorzitter LSVb vult aan dat de resultaten van de NSE niet alleen van belang zijn als studiekeuzeinformatie, maar dat ze ook een belangrijke bron zijn ten behoeve van kwaliteitsverbetering binnen de opleidingen. "De hogescholen en universiteiten kunnen de studentenoordelen optimaal gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren."

In 2013 participeren 69 instellingen waarvan 49 hogescholen en 20 universiteiten (bekostigd en niet-bekostigd). Veel aspecten van de opleidingen in het hoger onderwijs komen aan de orde in de enquête: de inhoud van de opleiding, verworven vaardigheden, voorbereiding op de beroepsloopbaan, docenten, informatie vanuit de opleiding, studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, studieroosters, studielast en studiebegeleiding. Ook wordt gevraagd naar de mening van studenten over de stad waarin zij studeren, bijvoorbeeld de beschikbaarheid en betaalbaarheid van studentenkamers. Studenten krijgen daarnaast de kans om zelf wensen of ideeën voor verbetering van de opleiding kenbaar te maken.

De Nationale Studenten Enquête
De Nationale Studenten Enquête is een landelijk onderzoek waarin jaarlijks tienduizenden studenten hun mening geven over opleidingen, hogescholen en universiteiten. Sinds 1 januari 2009 valt de Nationale Studenten Enquête onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Studiekeuze123. De resultaten van de Nationale Studenten Enquête worden opgenomen in de Studiekeuzedatabase van Studiekeuze123. Deze database wordt op www.studiekeuzeinformatie.nl beschikbaar gesteld voor interne kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen en voorlichtingsproducten, zoals materialen van instellingen, Schoolweb, Qompas, Keuzegids Hoger Onderwijs en de eigen website van Studiekeuze123: www.studiekeuze123.nl.

Stichting Studiekeuze123
Stichting Studiekeuze123 beoogt onafhankelijke en betrouwbare studiekeuzeinformatie te leveren zonder dat commerciële belangen een rol spelen. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van het hoger onderwijs - verenigd in de HBO-raad, PAEPON en VSNU - en de studentenorganisaties ISO en LSVb. SURF, de ICT-samenwerkings-organisatie voor het hoger onderwijs en onderzoek, coördineert de uitvoering. Het ministerie van OCW draagt zorg voor de financiering.

Geplaatst in:

Voor informatie over de NSE kunt u kijken op www.studiekeuzeinformatie.nl/nse.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Daphne Rijk, Accountmanager hoger onderwijs Studiekeuze123, T 030 234 66 00 of drijk@studiekeuze123.nl

Stichting Studiekeuze123

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234