Persuitnodiging Presentatie ACTIE-instrument 'Burgers maken hun buurt'

Veel burgers werken actief aan de kwaliteit van hun eigen buurt, omdat ze dat belangrijk vinden, en omdat het leuk is om te doen. De oprichting van een buurtmuseum, het maken van een boek over de buurt en het ontwikkelen van plannen voor een groot stadspark zijn daar mooie voorbeelden van. Overheden juichen dit soort initiatieven toe, maar worden daarbij met nieuwe vragen geconfronteerd. Op donderdag 24 januari wordt 'Burgers maken hun buurt' gepresenteerd, een publicatie tot stand gekomen in samenwerking met Platform31. Het is een praktische handreiking voor professionals zoals wijkambtenaren en buurtopbouwwerkers. Tijdens een symposium in Deventer zullen twee hoogleraren, Bas Denters (Universiteit Twente) en Evelien Tonkens (Universiteit van Amsterdam), de belangrijkste resultaten van hun recente onderzoek presenteren.

Vragen die leven zijn: Zijn dit soort bewonersinitiatieven altijd wenselijk? Wanneer is extra stimulans nodig, en wanneer wordt stimulans bemoeienis? Hoe kunnen onnodige regels en obstakels uit de weg worden geruimd om burgers echt de ruimte te geven? Onderzoekers van de Universiteit Twente en de Universiteit van Amsterdam hebben onderzocht hoe kan worden bijgedragen aan het succes van bewonersinitiatieven. Voor elk succesvol bewonersinitiatief zijn vijf elementen nodig: Animo - Burgers zijn gemotiveerd om hun initiatief gestalte te geven,
Contact - Burgers hebben contact met buurtgenoten, organisaties in de buurt en instanties,
Toerusting - Burgers beschikken over voldoende middelen (geld of natura), tijd en vaardigheden,
Inbedding - De gemeente en andere instanties zijn ingericht op initiatieven van bewoners,
Empathie- Professionals en hun organisaties zijn in staat zich te verplaatsen in bewoners en spelen adequaat op initiatieven in. Kortweg 'ACTIE'

Er zijn drie typen ondersteuning te onderscheiden.
Rood: stimuleren. Stimuleren is op weg helpen, of zelfs uitlokken van initiatieven. Meehelpen, meedenken en verbindingen leggen. Budgetten beschikbaar stellen en steun bieden bij de aanvraag daarvan past ook in een stimulerende aanpak. Vooral geschikt wanneer bewoners spontaan wat weinig in actie komen.
Wit: faciliteren. Faciliteren is mogelijk maken, ruimte bieden, en wanneer het nodig is even assisteren. Meer is vaak niet nodig. Kijk kritisch naar onnodige regels en voorwaarden van de eigen organisatie. In contact met de initiatiefnemers blijkt of er toch nog drempels zijn. Zeer geschikt als basis-aanpak.
Blauw: co-productie. Co-productie is partnerschap, samenwerking tussen een (overheids)organisatie en groep bewoners. Elkaars expertise en mogelijkheden erkennen hoort daar bij. Wanneer het initiatief veel raakvlakken heeft met de eigen organisatie, en burgers een idee hebben dat goed in het beleid past is co-productie een vruchtbare ondersteuningsstijl. Elk initiatief vraagt dus om een eigen aanpak. Het is aan de professionele ondersteuners om te onderkennen waar aanvulling nodig is, en op welke manier die geboden kan worden.
Het driejarig onderzoeksproject 'Burgers maken hun buurt' is een project van Platform31, het kennisinstituut voor stad en regio waarbij is samengewerkt met het ministerie van BZK, en de steden Leiden, Enschede en Hengelo. De auteurs zijn Prof. Dr. S.A.H. Denters, Universiteit Twente; Prof. Dr. E.H. Tonkens, en Dr. I. Verhoeven, Universiteit van Amsterdam, Drs. J.H.M. Bakker; Universiteit Twente. De publicatie is vanaf 24 januari te verkrijgen bij Platform31, www.platform31.nl

Dit bericht is een uitnodiging voor uw redacteur en fotograaf om de conferentie bij te wonen. Onder embargo tot 24 januari is de publicatie toe te sturen. Meer informatie is te krijgen bij Judith Bakker, 053-4893108, j.h.m.bakker@tiscali.nl
Conferentie 'Burgers maken hun buurt'
Donderdag 24 januari 13.30 uur
Zalencentrum De Horst, Kerkstraat 5, Deventer

Contactpersoon persvoorlichting Universiteit Twente: Wiebe van der Veen, tel (053)4894244, email w.r.vanderveen@utwente.nl

Universiteit Twente

plaats:
Enschede
website:
http://www.utwente.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234