Nieuw kabinet moet extra investeren in toekomst lokale omroep

Lokale publieke omroepen zullen niet overleven als een nieuw kabinet niet snel met met meer geld over de brug komt. Dat is de boodschap die 260 lokale publieke omroeporganisaties vandaag overbrengen aan leden van de Tweede Kamer. 30 miljoen euro extra investering is er nodig om aan de wettelijke taak te voldoen.

De positie van vrijwel alle lokale publieke omroepen is op dit moment uiterst kwetsbaar. Het Commissariaat voor de Media concludeerde in 2016 al dat eenderde van de lokale publieke omroepen in zware financiële problemen zit. De sector werkt daarom aan een ingrijpend traject om de kwaliteit en continuïteit van alle lokale publieke omroepen te verbeteren en de efficiency te vergroten. Maar de sterke motivatie voor een levensvatbare lokale omroep vertaalt zich niet automatisch in voldoende middelen om hem in te richten. Meer financiële armslag is dringend noodzakelijk. Zo’n driekwart van alle lokale publieke omroepen ontvangt op dit moment minder dan 25.000 Euro per jaar. Ter vergelijking: één dag regionale televisie kost gemiddeld ongeveer 29.000 Euro. De stichting NLPO, die de belangen van de Nederlandse Lokale Publieke Omroepen behartigt, roept de overheid daarom op om tenminste 30 miljoen Euro per jaar extra beschikbaar te stellen.

NLPO directeur Marc Visch: “Met de huidige vergoeding kunnen de meeste lokale omroepen niet eens de vaste lasten als huisvesting, auteursrechten en minimale apparatuur betalen. Terwijl we met zijn allen qua techniek en kwaliteit steeds meer van de lokale omroep zijn gaan vragen. Gemeenten voeren bijvoorbeeld meer en meer taken uit die de levenssfeer van inwoners rechtstreeks raken. Daarmee wordt de controlerende en agenderende functie van de lokale publieke omroepen alleen maar belangrijker.”

De oproep van de lokale omroepen staat niet op zichzelf. Publieke en commerciële regionale media verdwijnen of concentreren zich noodgedwongen op nieuws uit de stedelijke regio’s. Hyperlokale en burgerinitiatieven missen een journalistieke basisinfrastructuur voor onderscheiden meningen in het kader van hoor en wederhoor. Lokale omroepen daarentegen bieden een betrouwbaar en professioneel netwerk voor burgerjournalistiek avant la lettre. Er werken zo’n 500 professionele journalisten, redacteuren en technisch personeel en meer dan 20.000 intern opgeleide vrijwilligers iedere dag weer aan een onafhankelijke en kritische nieuwsvoorziening over bestuurlijke en maatschappelijke onderwerpen — ook wanneer deze niet langer in het middelpunt van de belangstelling staan. Ze volgen de politieke agenda en attenderen burgers op vraagstukken die van lokaal belang zijn.

Voor achtergrondinformatie bekijk: http://www.stichtingnlpo.nl/files/toekomstvoordelokalepubliekeomroep.pdfGeplaatst in:

De lokale omroepen bieden op 12 september 2017 om 13.45 uur in de Tweede Kamer een petitie aan. Achtergronden en persfoto zijn beschikbaar vanaf 15.00 uur via http://www.olon.nl.
Op 13 september tussen 15.30 - 17.00 uur organiseert de NLPO een debat waarin over de voorgestelde maatregelen zal worden gediscussieerd door gemeentebestuurders, omroepen en tweede kamerleden.
Voor vragen: stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen, 06-41405080 of Mondegreen Strategische Communicatie, 06-34109060.

Foto vrij van rechten, onder vermelding van Dirk Hol.

V.l.n.r. Paul Luijten (NLPO), Selçuk Öztürk (DENK), Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD), Peter Kwint (SP, niet zichtbaar), Kirsten van den Hul (PvdA), Marc Visch (NLPO), Corry van Brenk (50PLUS), Flip van Willigen (TV Enschede FM), Roelof Bisschop (SGP), Harry van der Molen (CDA), Peter Berendsen (Regio8), Corinne Ellemeet (GroenLinks), Jan Paternotte (D66), Bernard Kobes (NLPO).

Foto vrij van rechten, onder vermelding van Dirk Hol.

V.l.n.r. Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD), Peter Kwint (SP), Kirsten van den Hul (PvdA),  Marc Visch (NLPO), Corry van Brenk (50PLUS), Harry van der Molen (CDA), Roelof Bisschop (SGP), Corinne Ellemeet (GroenLinks), Jan Paternotte (D66).

NLPO

plaats:
Hilversum
website:
https://www.stichtingnlpo.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234