Armoede ouderen onder Rutte II

Onder Rutte II zakken minstens 200.000 ouderen door het financiële ijs. Dat blijkt uit een groot koopkrachtonderzoek dat verricht is door bureau Nyfer in opdracht van de CSO, de koepel van de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM. Vanavond worden alle onderzoeksresultaten bekendgemaakt in Meldpunt!, het live consumentenprogramma van MAX om 19.25 op Ned 2.

Ouderen zullen in de toekomst schulden moeten maken om hun zorg te kunnen betalen. Het gaat hierbij vooral om echtparen die rond moeten komen van alleen een AOW-uitkering. Maar ook de zorgkosten voor ouderen met meerdere aandoeningen rijzen de pan uit. De solidariteit tussen gezond en ziek loopt hiermee ernstig gevaar. Het duo oud & arm komt volgens de ouderenorganisaties de komende jaren terug in het Nederlandse straatbeeld, net als in de tijd voor Drees.

De ouderenorganisaties vinden het onbestaanbaar dat zieke ouderen veel harder getroffen worden dan gezonde ouderen. Ook tussen de generaties is de balans zoek: 65-minners gaan er minder op achteruit dan 65-plussers. CSO-directeur Wim van Minnen: "Ouderen die keihard en jarenlang voor hun aanvullende pensioen hebben gewerkt, moeten onevenredig veel inleveren. Zeker als je dit vergelijkt met een jongere generatie, die lang niet zoveel hoeft in de leveren. De inkomenseffecten van de genomen maatregelen treffen ook AOW'ers met een ruim aanvullend pensioen onevenredig hard! In één jaar 11% teruggang in je inkomen, dat is nogal wat!"

Vertrouwen
Vier van de tien ouderen heeft geen vertrouwen meer in het eigen pensioenfonds en negen van de tien niet meer in onze overheid als het om hun inkomen en zorg gaat. Zo verwacht 85% van de ouderen dat ze over drie jaar niet meer de zorg krijgen die ze nodig hebben. Een grote groep 65-plussers gaat noodgedwongen fors bezuinigen. Bijna de helft van de 65-plussers gaat dit doen op kleding en een op vijf doet dit op eten en drinken.

Acties
Meer dan de helft van de ouderen is bereid om actie te gaan voeren. Dat is precies wat de ouderenorganisaties gaan doen: actie voeren onder de noemer "Ouderen in actie 2013". Tegelijkertijd roepen de ouderenorganisaties de ministers Asscher en Schippers op om in overleg te treden.

Noot voor de redactie: voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met CSO-woordvoerders Arno Heltzel (06-51295294) en Johan Bakker (06-10180931). Het volledige rapport van Nyfer is als bijlage bij dit persbericht gevoegd.

Ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG

plaats:
Utrecht

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234