Eerste jongerengemeenteraad van 2013 in Moerdijk

Op donderdag 10 januari organiseert ProDemos de eerste jongerengemeenteraad van 2013, in Moerdijk. Ruim 70 vierdeklassers van het Markland College in Zevenbergen houden zich op het gemeentehuis een dag lang bezig met lokale politiek. Tijdens deze dag bedenken ze concrete plannen in het kader van het thema 'vrijwilligerswerk'. De gemeente heeft middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het beste plan.

De jongerengemeenteraad heeft als doel jongeren meer te betrekken bij politieke besluitvorming. Door ze zelf met politiek aan de slag te laten gaan, ervaren ze hoe politiek functioneert en hoe gemeentelijke besluiten tot stand komen. Jaarlijks organiseert ProDemos zo'n 30 jeugdgemeenteraden, zowel voor leerlingen van de hoogste groepen van het basisonderwijs (kindergemeenteraad), als voor middelbare scholieren (jongerengemeenteraad). In de komende maanden volgen in ieder geval nog de gemeenten Steenwijkerland, Veghel en Beuningen.

Programma
Tijdens de werkdag op het gemeentehuis voeren de leerlingen gesprekken met raadsleden en ambtenaren. Met deze informatie kunnen de leerlingen hun projectvoorstellen goed onderbouwen. De dag wordt afgesloten met een openbare vergadering van de jongerengemeenteraad, van 16.00 tot 18.00 uur. Hierin adviseren de leerlingen de gemeenteraad over de besteding van het door de gemeente beschikbaar gestelde bedrag. Het project dat de meeste stemmen krijgt, wordt door de gemeente uitgevoerd. Een unieke kans dus om als jongere daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid.

Wat is ProDemos?
ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stimuleert hen om hierin een actieve rol te spelen. Om zoveel mogelijk mensen bij de politiek te betrekken, werkt ProDemos op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Bekende activiteiten zijn de gratis educatieve dagen voor scholieren in politiek Den Haag, de Scholierenverkiezingen en de StemWijzer. www.prodemos.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anita de Jong, senior communicatieadviseur bij ProDemos. Telefoonnummer: 070 757 02 18 of 06 55 928 795. E-mail: a.dejong@prodemos.nl.

ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat

plaats:
Den Haag-Moerdijk
website:
www.democratie-rechtsstaat.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234