63 procent werknemers verwacht verslechtering werkgelegenheid in 2013

Verdere tweedeling op de arbeidsmarkt

Rotterdam, 9 januari 2012 - Veel Nederlanders starten het nieuwe jaar met een weinig rooskleurig beeld van de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Slechts 1 op de 10 ziet de werkgelegenheid verbeteren, terwijl bijna tweederde van de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking (63%) de arbeidsmarkt ziet verslechteren. De tweedeling op de arbeidsmarkt zal hierdoor verder toenemen tussen de groep met nauwelijks of geen kans op de arbeidsmarkt en de groep die schaars en zeer courant is. Daarmee blijft werven en reorganiseren het adagium voor werkgevers. Dit blijkt uit analyses van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie op basis van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO).

Tweedeling zorgt voor twee knelpunten
Het sentiment van de (potentiële) Nederlandse Beroepsbevolking is over het geheel genomen negatief. Een kleine groep is positief gestemd en geeft aan dat de werkgelegenheid dit jaar naar verwachting zal verbeteren. Wanneer wordt ingezoomd op de verschillen tussen de groepen die positief en negatief zijn, valt op dat jongeren tussen de 15 en 24 jaar, scholieren en studenten relatief positiever zijn. Daarentegen zien 50-plussers nauwelijks kansen voor 2013 op het gebied van werkgelegenheid: maar liefst driekwart geeft aan te verwachten dat de werkgelegenheid dit jaar zal verslechteren. Academici zien de toekomst rooskleuriger in. Hier staat tegenover dat mensen met een vmbo-diploma en mensen met een WAO/WIA uitkering juist verwachten dat de situatie slechter wordt. Ook is er een duidelijke tweedeling te zien tussen bepaalde studierichtingen. Mensen die opleidingen hebben gevolgd in de richtingen ICT of wis- en natuurwetenschappen zijn positiever over de werkgelegenheid in 2013 dan mensen met een administratieve of secretariële achtergrond.

"Werkgevers krijgen met twee knelpunten te maken in 2013" aldus Geert-Jan Waasdorp, mede oprichter van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie. "Er is een groep die steeds lastiger te werven is en daarmee een knelpunt vormt, omdat zij schaars zijn en minder mobiel door de onzekerheid op de arbeids- en huizenmarkt. De andere doelgroep zal een werkgever niet verlaten omdat zij geen arbeidsmarktkans hebben. Dit verstopt doorstroming en innovatie bij werkgevers, waardoor deze doelgroep een knelpunt vormt omdat gewenst verloop uitblijft."

Somberheid over zorgstelsel en koopkracht
Alleen de verwachtingen voor 2013 betreffende de koopkracht en het zorgstelsel zijn voor de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking slechter dan die voor de arbeidsmarkt. De verwachtingen met de betrekking tot de werkgelegenheid lopen parallel aan die van de woningmarkt. Het minst negatief is men over het onderwijs, al verwacht nog steeds bijna de helft van de ondervraagden dat het daarmee in 2013 ook slechter zal gaan.

Arbeidsmarkttrends 2013
Op donderdag 14 februari wordt bij het seminar Arbeidsmarkttrends 2013 dieper ingegaan op wat ons in 2013 nog meer te wachten staat. Aan de hand van feiten, cijfers, ontwikkelingen, trends en praktijkvoorbeelden wordt inzicht gegeven in de arbeidsmarkt van morgen en overmorgen. Het seminar biedt deelnemers concrete input voor hun arbeidsmarktstrategie en wervingsaanpak voor 2013 en verder. Kijk voor meer informatie op www.arbeidsmarkttrends.info.

Technische verantwoording
Het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) is een continu onderzoek dat sinds 2003 wordt afgenomen door Intelligence Group, met ruim 5.000 unieke respondenten per kwartaal. Op jaarbasis worden minimaal 20.000 personen ondervraagd die representatief zijn voor de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking (de NBB inclusief studenten, scholieren en ZZP'ers). Dit persbericht is gebaseerd op een vraag die in het vierde kwartaal van 2012 aan de respondenten is uitgevraagd, namelijk 'Welke verwachtingen heeft u voor 2013?'

Geert-Jan Waasdorp
06-48 33 72 83
010-280 90 10

Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie

plaats:
Rotterdam
website:
www.arbeidsmarktcommunicatie.eu

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234