Nieuw gebrek in woekerpolissen ontdekt

Nieuw gebrek in woekerpolissen ontdekt

Polishouders komen bijna de helft tekort

Amsterdam, 9 januari 2013. Uit recent onderzoek door de Vereniging Woekerpolis.nl is gebleken dat verzekeraars in offertes gebruik maken van misleidende berekeningen. De schade loopt in de meeste gevallen op tot zo'n 44% van het in het vooruitzicht gestelde bedrag.

In offertes wordt aan de hand van een gemiddeld stijgingspercentage per jaar berekend welk bedrag met de polis kan worden opgebouwd. Doordat aanbieders rekenen met een voor consumenten onbekende wiskundige variant, het zogenaamde meetkundig gemiddelde, worden zij volledig op het verkeerde been gezet. Om het voorgespiegelde bedrag daadwerkelijk te kunnen halen moeten polissen jaarlijks met een veel hoger percentage stijgen dan voorgerekend, bijvoorbeeld met 10% in plaats van 8%. Over een langere looptijd zijn de gevolgen van dit procentuele verschil desastreus. Polishouders komen op de einddatum hierdoor bijna de helft van het benodigde bedrag te kort. Dr. Auke Plantinga, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen bevestigt de bevindingen: 'Het meetkundig gemiddelde is altijd lager dan het gewone gemiddelde. Het verschil bedraagt bij een belegging in aandelen over een periode van 20 jaar al snel zo'n 2% per jaar.'

'Het is onvoorstelbaar dat er jarenlang op zo'n grote schaal misbruik is gemaakt van klanten,' zegt mr. Pieter Lijesen, voorzitter van de Vereniging Woekerpolis.nl. 'Vanaf het aanbieden van de eerste woekerpolis zijn de offertes misleidend geweest. Je moet wiskunde hebben gestudeerd om het te kunnen doorgronden. Het presenteren van deze percentages en bedragen is puur gedaan om meer polissen te verkopen.'

De onlangs opgerichte Vereniging Woekerpolis.nl gaat onder andere dit nieuwe gebrek aanvoeren in haar collectieve procedures. Meer informatie, waaronder een rekenmodule waarmee het effect van dit gebrek berekend kan worden, is te vinden op de website van de vereniging.

Geplaatst in:

Voor meer informatie of vragen aan de voorzitter van de vereniging, mr. Pieter Lijesen, kunt u contact opnemen met Amanda Hachmang (afdeling Communicatie) op 06- 43 11 09 44.
De onderzoeksresultaten zijn bevestigd door een actuaris, lid van het Actuarieel Genootschap.
Dr. Auke Plantinga, aangesloten bij de Rijksuniversiteit Groningen en Voorzitter van de Stichting tot bevordering van Financiering, Beleggings- en Accounting onderzoek, is voor vragen te bereiken op a.plantinga@rug.nl of 050-36 33 685.
De vereniging heeft het nieuwe gebrek op de website opgenomen als 'het Fata Morgana effect', omdat de voorgespiegelde bedragen nooit gehaald kunnen worden. Meer informatie is te vinden op www.woekerpolis.nl.

MKB-Claim

plaats:
Amsterdam

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234