Rik van der Meer nieuwe voorzitter KNMP

Jan Smits heeft onlangs het voorzitterschap van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, de KNMP, overgedragen aan openbaar apotheker Rik van der Meer. De benoeming wordt vandaag bekendgemaakt tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van de KNGF, KNMG, KNOV, NMT, V&VN en KNMP in Utrecht.

Bij de Algemene Vergadering van de KNMP in december vorig jaar werd Rik door haar leden gekozen als nieuwe voorzitter van de KNMP. Aftredend voorzitter Jan Smits kijkt positief terug op zijn periode als voorzitter waarin onder meer brede erkenning is gekomen voor de rol van de apotheker als farmaceutisch zorgverlener, concrete stappen zijn gezet in de samenwerking tussen de eerstelijns zorgverleners en de goede internationale positionering van de Nederlandse farmacie. Ook heeft politiek Den Haag eindelijk oor voor de waarschuwingen over de zorgelijke situatie in de branche.
Maar ook nu is er op tal van terreinen nog veel winst te behalen; voor de patiënt, de farmacie en gezondheidszorg breed. Smits draagt dan ook graag zijn taken en verantwoordelijkheden over aan opvolger Rik van der Meer. Jan Smits zal in Brussel de Nederlandse farmacie gaan vertegenwoordigen door een bestuursfunctie te bekleden bij de PGEU, de Europese organisatie van apothekers.

Rik van der Meer is verheugd met zijn benoeming en stelt dat hij zich er hard voor gaat maken om de betrouwbaarheid en deskundigheid van de apothekers voor de patiënt en dus de betrouwbaarheid van het prachtige vak in het complexe werkveld overeind te houden en te versterken. De crisis in de farmacie is groot en de financiële pijn die apothekers voelen, begint ondraaglijke vormen aan te nemen. Rik van der Meer vindt het de hoogste tijd dat de huidige marktwerking in de farmacie stevig wordt herzien. Dat zal de KNMP ook duidelijk maken in het gesprek met de door de minister van VWS aangestelde verkenners Rinnooy Kan en Reibestein. "We gaan op alle mogelijke manieren duidelijk maken dat hetgeen met de introductie van vrije prijzen de bedoeling was, namelijk betere zorg voor een betere prijs, totaal verkeerd is uitgepakt", aldus Rik van der Meer. "De apotheker is de medicijnexpert en moet daarvoor naar behoren worden betaald."

De KNMP heeft al meerdere malen nauw en op een constructieve wijze samengewerkt met Rik van der Meer. Zo is Rik (49) al jaren in Den Haag op steenworp afstand van het bureau werkzaam als openbaar apotheker, is hij voorheen tien jaar voorzitter geweest van het departement Den Haag, zat hij vele jaren in het bestuur van de Napco/BOA en was hij tot voor kort districtsafgevaardigde van district West van de KNMP. Hij heeft er ook mede voor gestreden dat art. 19 van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (WOG) ('Eén vrouw per gebouw, één vent per tent') behouden bleef.

Geplaatst in:

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Sebes, woordvoerder KNMP
Telefoon: 070-3737255 of mobiel 06-53547705

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie
De KNMP is de overkoepelende beroeps- en brancheorganisatie van apothekers. Zij is opgericht in 1842, heeft 150 medewerkers en telt ca. 5000 leden. De KNMP streeft naar een goede farmaceutische patiëntenzorg, goede geneesmiddelenvoorziening en bevordert de wetenschappelijke uitoefening van de farmacie. De KNMP behartigt de belangen van haar leden en de farmacie in algemene zin, verricht wetenschappelijk onderzoek en ondersteunt de apotheker met producten en diensten op het gebied van onder meer kwaliteitsbeleid, patiëntenvoorlichting en communicatie.

KNMP website: www.knmp.nl en ook op Twitter via @knmp

KNMP

plaats:
Den Haag - Utrecht
website:
http://www.knmp.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234