Ambtenaar terecht gestraft wegens lekken van vertrouwelijke informatie

De Centrale Raad van Beroep beslist in zijn uitspraak van 7 januari 2013 dat een gemeenteambtenaar van de gemeente Midden-Delfland terecht is berispt omdat hij als ambtenaar vertrouwelijke informatie doorgaf aan een gemeenteraadslid.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

In zijn uitspraak van 7 januari 2013 beslist de Centrale Raad van Beroep - evenals de rechtbank 's-Gravenhage eerder deed - dat een concerncontroller en organisatie-adviseur van de gemeente Midden-Delfland terecht is berispt. Die berisping kreeg de ambtenaar omdat hij in zijn functie als financieel deskundig ambtenaar vertrouwelijke informatie lekte aan een gemeenteraadslid van een oppositiepartij. De Centrale Raad van Beroep vindt dat de gemeenteambtenaar daarmee plichtverzuim pleegde. De straf van een berisping past bij dat plichtsverzuim. Als verdediging kan de ambtenaar geen beroep doen op de vrijheid van meningsuiting.

De ambtenaar is concerncontroller en organisatie-adviseur van de gemeente Midden-Delfland. Als financieel deskundig ambtenaar stuurt hij van zijn privéadres een e-mailbericht naar een gemeenteraadslid van een oppositiepartij. In dat e-mailbericht schrijft de ambtenaar dat er een motie aan komt om in alle drie de kernen (van de gemeente) een kunstgrasveld aan te leggen. Verder schrijft hij: hartstikke leuk, maar het betekent wel dat ergens anders nog meer bezuinigd moet worden en dat kan wel eens pijnlijker zijn dan het (nog) niet aanleggen van extra sportvelden.
Dat bericht komt per ongeluk bij de griffier van de gemeenteraad terecht. Die griffier stuurt het bericht door naar de gemeentesecretaris. De gemeente berispt de gemeenteambtenaar omdat de gemeente vindt dat er sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling en dat de ambtenaar de geldende gedragscode heeft overschreden. De Centrale Raad van Beroep is het daarmee eens. Ook de straf vindt de Centrale Raad van Beroep passen bij het gedrag van de ambtenaar. De Centrale Raad van Beroep vindt namelijk dat de gemeente er belang bij heeft dat het de ambtenaar duidelijk is wat hij als ambtenaar wel en niet kan doen.

De Centrale Raad van Beroep vindt - anders dan de ambtenaar - niet dat inbreuk wordt gemaakt op zijn vrijheid van meningsuiting. Naar het oordeel van de Centrale Raad van Beroep deed de ambtenaar de mededelingen in het e-mailbericht niet als privépersoon. Het aantal van 3 kunstgrasvelden kon de ambtenaar alleen weten als deelnemer van het managementoverleg. Het gaat hier dus om informatie die hij uitsluitend wist omdat hij bij de gemeente werkte als ambtenaar. Ook de inhoud van het bericht wijst er op dat hij de informatie doorgaf als financieel deskundig ambtenaar en niet als willekeurig burger. De Centrale Raad van Beroep vindt dat de ambtenaar daarmee de schijn van belangenverstrengeling oproept. Dat is in strijd met de gedragscode van de gemeente.
Zolang er nog geen politiek besluit is genomen mag de ambtenaar zijn persoonlijke mening ook niet naar buiten brengen. Dit brengt zijn positie als ambtenaar met zich mee. Door zijn gedrag heeft het gemeentebestuur inmiddels de idee dat de ambtenaar niet altijd betrouwbaar is. Daarbij speelt ook een rol dat met de ambtenaar al eerder is gesproken over het doorgeven van informatie aan het gemeenteraadslid van de oppositie. Dit terwijl een gemeenteambtenaar in de eerste plaats loyaal moet zijn aan het college.

Het oordeel van de Centrale Raad van Beroep is een eindoordeel. Partijen kunnen tegen deze uitspraak dan ook geen hoger beroep instellen.

Utrecht, 8 januari 2013.

Centrale Raad van Beroep, 7 januari 2013
Zaaknummers 11/4131 AW, LJN BY5603

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Dit is een persbericht op basis van de genoemde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Voor eventuele vragen over dit persbericht kunt u zich wenden tot Voorlichting en Communicatie, tel: 030 850 21 12.

E-mail: voorlichting.crvb@rechtspraak.nl
Website: www.rechtspraak.nl/organisatie/CRvB

Centrale Raad van Beroep

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234