Ecorys-consortium gaat maritieme pijler van Europa 2020 implementeren

Een consortium o.l.v. Ecorys heeft een EC-contract ter waarde van Euro2,6 miljoen gewonnen. Het contract omvat het identificeren en benutten van groeimogelijkheden binnen de Europese mariene en maritieme economie. De mariene en maritieme sectoren ontwikkelen zich, nieuwe sectoren komen op en nieuwe - veelal Aziatische - spelers begeven zich op de markt. Het is voor de EU belangrijk om te identificeren waar de kansen liggen voor toekomstige groei en om te bepalen hoe die kansen optimaal benut kunnen worden zodat het potentieel van de Europese mariene en maritieme sectoren volledig wordt aangewend.

Het contract bouwt voort op een eerdere studie van Ecorys met betrekking tot 'Blue Growth'. De uitkomsten van die studie werden door de voorzitter van de Europese Commissie Barroso gepresenteerd tijdens een raadsvergadering op Cyprus. De resultaten van de studie wezen er op dat de bruto toegevoegde waarde die geproduceerd wordt door maritieme activiteiten in de EU, geschat wordt op bijna Euro500 miljard. Kusttoerisme, deep sea en short sea shipping, zeilen en jachthavens, en veerdiensten zijn momenteel de topsectoren die in 5 miljoen banen voorzien. Groeiende sectoren zoals offshore wind, cruises, mariene producten, en maritieme monitoring en toezichthouden worden verwacht nog verder te groeien en economische koplopers te worden, terwijl opkomende sectoren zoals het delven van mariene delfstoffen, offshore duurzame energie en blue biotech het podium betreden en roepen om accommodatie. Deze ontwikkeling van de maritieme sector wordt ingewikkelder gemaakt doordat nieuwe, internationale stakeholders toetreden tot het maritieme speelveld. Bovendien is er de mondiale druk richting duurzame ontwikkeling die ook invloed heeft op de toekomst van de Europese maritieme economie.

Op EU-niveau geeft de Europa 2020-strategie richting aan een middel- en langetermijnstrategie. Om de groeimogelijkheden in de Europese mariene en maritieme sector volledig te ontwikkelen en te benutten, moeten spelers en nationale, regionale en lokale ontwikkelingen nader worden bestudeerd. Bovendien moet succesverhalen in zee-georiënteerde gebieden en kustregio's geïdentificeerd worden. Daaruit komt de noodzaak voort om de maritieme pijler van Europa 2020 nu te implementeren.

Ecorys en haar consortiumpartners MRAG en S.PRO streven ernaar om locaties te vinden waar al een integrale maritieme strategie wordt gehanteerd en waar wordt geïnvesteerd in de toekomst. Die plekken worden in een Blue Growth Community ingebouwd. Dat wordt bereikt door EU-brede expertise binnen maritieme, economische ontwikkeling te verbinden met de ervaring van lokale, regionale, nationale en zee-specifieke stakeholders. Onderzoek, evenementen en innovatie communicatietoepassingen zijn de kernelementen van deze innovatieve Blue Growth benadering.

Voor meer informatie:

Ecorys
Robert Eijkelestam
Afdeling Marketing & Communicatie
T 010 453 88 00
E robert.eijkelestam@ecorys.com

ECORYS Nederland BV

plaats:
Rotterdam
website:
http://www.ecorys.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234