Uitreiking eerste OSB-Keurmerken

Vandaag kreeg Paul Meerman van S&G Diensten (Nieuwegein) als eerste het OSB-Keurmerk deurbord uitgereikt uit handen van OSB-directeur Rob Bongenaar. Het OSB-Keurmerk werd op 1 januari jl. geïntroduceerd en brengt de kwaliteit en betrouwbaarheid van schoonmaak- en glazenwasserbedrijven in beeld. Het OSB-Keurmerk moet zorgen voor meer transparantie in de markt, en leiden tot verdere professionalisering en duurzaamheid van de branche.

Bij OSB-Keurmerk bedrijven zijn opdrachtgevers ervan verzekerd dat deze bedrijven brede vakkennis hebben, de administratie op orde hebben, belasting en premies betalen, eerlijk zaken doen en over de juiste verzekeringen beschikken. Paul Meerman van S&G Diensten maakte de afgelopen twee jaar deel uit van de stuurgroep die heeft meegewerkt aan het vormgeven van de inhoud van het OSB-Keurmerk. Ook John van Hoof, CSU Total Care B.V. (Uden) nam het OSB-Keurmerk deurbord vandaag in ontvangst. Namens CSU nam Rob Boers (manager KAM) afgelopen jaren deel aan de stuurgroep voor het OSB-Keurmerk.

Rob Bongenaar, directeur OSB: "We hebben als brancheorganisatie samen met de leden afgelopen jaren hard gewerkt om dit keurmerk te realiseren. Ik ben er trots op dat een groot deel van de leden nu in het bezit is van het OSB-Keurmerk of dat binnenkort krijgt. De branche legt zich daarmee als één van de eerste branches in Nederland strenge normen op en heeft daarin het afgelopen jaar op eigen initiatief fors geïnvesteerd."

Bij OSB zijn 500 leden aangesloten die samen 80% van de markt realiseren. Zij zijn actief in schoonmaak van gebouwen, glazenwassen, gevelbehandeling, calamiteitenschoonmaak en reiniging in de voedingsmiddelenindustrie. In de branche werken 150.000 mensen, waarvan 120.000 bij OSB-leden. Vanaf 1 januari 2013 moeten alle leden aan de verplichtingen van het OSB-Keurmerk voldoen. Hiermee tonen de schoonmaak- en glazenwasserbedrijven aan dat zij vakkundig zijn, de administratie op orde hebben, netjes hun belasting en premies betalen, eerlijk zaken doen en over de juiste verzekeringen beschikken.

De schoonmaaksector speelt een zeer belangrijke rol in onze maatschappij. Bijna 1% van het BNP wordt voortgebracht door de sector en er werken mensen die zorgen voor een goede hygiëne voor ons allemaal. De sector kent een lage toetredingsdrempel voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De schoonmaakbranche is wijdvertakt in de gehele Nederlandse samenleving. Het zorgt niet alleen voor schone kantoren en scholen maar heeft de laatste jaren in toenemende mate de zorg op zich genomen voor de hygiëne voor kwetsbare groepen mensen, zoals in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Ook in de voedingsmiddelenindustrie speelt schoonmaak en hygiëne een cruciale rol bij het borgen van de voedselveiligheid.
Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met:
Melanie Klerx
OSB (Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten)
T (073) 648 38 50
M 06-201 38 105
F (073) 648 38 55
m.klerx@osb.nl
www.osb.nl

OSB

plaats:
's-Hertogenbosch
website:
http://www.osb.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234