Mutatie Raad van Bestuur Janssen de Jong Groep

In goed onderling overleg heeft de heer Ronald Philipse besloten om per 1 januari a.s. zijn functie als voorzitter van de Raad van Bestuur neer te leggen. De heer Philipse wil zijn carrière in de bouw voortzetten met een zwaarder accent op technisch operationele zaken. De heer Philipse heeft gedurende 10 jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de Janssen de Jong Groep, de laatste 3 jaar als voorzitter van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen spreekt zijn waardering uit voor de grote inzet van de heer Philipse voor de Janssen de Jong Groep. De Raad van Commissarissen heeft besloten dat per 1 januari a.s. de heer Eric Krul als gedelegeerd commissaris de leiding van de onderneming tijdelijk op zich neemt. Parallel daaraan zal gezocht gaan worden naar een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur.

einde persverklaring

Janssen de Jong Groep

plaats:
Son en Breugel

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234