Trekking Nationale Kunst Loterij weer in 2013

In goed overleg met de Kansspelautoriteit heeft het bestuur van de stichting 'De Nationale Kunst Loterij' besloten de eerst volgende verloting pas weer in 2013 te organiseren.

Tot aan de definitieve ingangsdatum van de kansspelvergunning voor 2013 zal het overleg met de nieuwe toezichthouder op de kansspelen worden voortgezet.

Vooruitlopend op een meer permanente vergunning, zal deze vergunning een nieuwe clausule bevatten, waarin is vastgelegd dat de verdeling van de opbrengst over de begunstigde instellingen conform de zogenaamde 50% regeling zal worden bepaald gedurende de vergunningsperiode in overeenstemming met de doelstelling in de statuten en het financiële reglement.

Deze verdeling zal voorafgaande aan de trekking in 2013 definitief worden vastgesteld.

Gezien het moratorium op het verlenen van meerjarige vergunningen tot aan de nieuwe wet op de kansspelen heeft het bestuur besloten een langere voorbereidingstijd voor de verloting in 2013 te hanteren om daarmee een loterij van voldoende omvang te kunnen organiseren.

De langere voorbereidingstijd biedt ruimte voor een meer professionele aanpak die ook noodzakelijk zal zijn voor de toekomstige uitvoering van de loterij op een permanente basis.

Volgens de Kansspelautoriteit wordt een herziening van de wet op de kansspelen niet voor 2014 verwacht.

Het bestuur roept vertegenwoordigers van de culturele sector op hun invloed aan te wenden bij de regering om haast te maken met deze herziening om daarmee 'De Nationale Kunst Loterij' in staat te stellen haar beoogde bijdrage aan de kunstsector waar te kunnen maken.

Het bestuur maakt tevens bekend dat aan de stichting 'De Nationale Kunst Loterij' inmiddels door de belastingdienst de ANBI status is verleend.

Meer info:
Secretariaat stichting 'De Nationale Kunst Loterij'
F.C.Timmermans (Felix) 06 - 51 31 02 72
secretaris

Stichting De Nationale Kunst Loterij

plaats:
Bergen
website:
http://www.dnkl.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234