Trendrapport 'De (r)evolutie van de iSamenleving'

Ministerie van BZK publiceert 'De (r)evolutie van de iSamenleving' online

AMSTERDAM, 21 december 2012. Het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties heeft het werkdocument 'De (r)evolutie van de iSamenleving' online gepubliceerd. Dit document is tot stand gekomen in het kader van de verkenning van de directie Burgerschap & Informatiebeleid (B&I) van het ministerie van BZK naar de betekenis van de trends en ontwikkelingen in de samenleving voor de iOverheid. De relevante megatrends voor de iOverheid zijn vergrijzing en fragmentatie, offline en online vervagende grenzen, nieuwe online risico's en veiligheid, de Netwerk Samenleving en het Intelligente Tijdperk. In deze verkenning staat de vraag centraal of de iOverheid daar voldoende op weet in te spelen, op weg naar de iSamenleving.

De opdracht tot het opstellen van het werkdocument werd in mei 2012 gegeven aan Klaus van den Berg, marktonderzoeker, strateeg en trend editor. De combinatie van de geleidelijke digitale evolutie in de afgelopen twintig jaar en de snelle digitale revolutie in recente jaren kan worden omschreven als de (r)evolutie van de iSamenleving. Met name het mobiele internet verandert onze manier van leven, werken, denken en handelen ingrijpend. En hoe jonger de generatie, hoe meer zij online (be)leeft. Hier gaan belangrijke maatschappelijke vragen achter schuil. Het rapport geeft onder meer inzicht in de implicaties hiervan voor onze privacy en de bescherming van onze persoonlijke data.

Dit document zal als achtergrond worden gebruikt binnen en buiten het ministerie van BZK om het gesprek met elkaar te voeren over de betekenis van deze trends en ontwikkelingen in de iSamenleving voor de iOverheid. Dit is voor nu en de (nabije) toekomst een belangrijk thema.

Klaus van den Berg: "Nederland is één van de meest online landen ter wereld. Door de online publicatie kan iedereen het werkdocument nu downloaden en met elkaar delen. Mijn dank gaat uit naar de Nederlandse experts, professionals en burgers die hebben meegewerkt aan dit trendonderzoek. De iSamenleving is een uiterst actueel thema in ons land. 'The time is now'."

Het volledige rapport in de Nederlandse taal inclusief korte aanbevelingen kunt u downloaden via: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/11/07/werkdocument-de-r-evolutie-van-de-i-samenleving.html

De korte aanbevelingen uit het rapport in de Engelse taal kunt u downloaden via: www.klausvandenberg.com

Geplaatst in:

Graag willen wij u uitnodigen deel te nemen aan deze maatschappelijke discussie door middel van redactionele aandacht, interviews en/of andere initiatieven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Klaus van den Berg, tel: 06-29449978, klaus@klausvandenberg.com, www.klausvandenberg.com

Boudewijn Steur, projectleider iSamenleving & iOverheid, ministerie van BZK, tel: 070-4267258, Boudewijn.Steur@minbzk.nl, www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk

Klaus Van den Berg BV

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.klausvandenberg.com/

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234