Woonbron wordt met de ss Rotterdam teruggefloten door de rechter

Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Voorzieningenrechter van Rechtbank Rotterdam de vordering van Woonbron strekkende tot opheffing van het door Veka Group B.V. en Westwind Holding B.V. gelegde beslag op de aandelen in Rederij De Rotterdam B.V. afgewezen. Rederij De Rotterdam is een dochtervennootschap van woningbouwcorporatie Woonbron en eigenaar van het bekende Rotterdamse stoomschip de 'ss Rotterdam'.
Veka en Westwind stellen zich op het standpunt dat zij met Woonbron een overeenkomst hebben bereikt strekkende tot verkoop en levering van de aandelen in Rederij De Rotterdam BV en daarmee de ss Rotterdam. Een aantal weken later heeft Woonbron echter aangegeven de aandelen aan een derde partij te hebben verkocht. Om haar vordering tot nakoming van de overeenkomst veilig te stellen hebben Veka en Westwind gezamenlijk beslag gelegd op de aandelen ten laste van Woonbron. In het door Woonbron aangespannen kort geding waarin zij opheffing van het beslag vordert zijn Veka en Westwind op alle punten door de Voorzieningenrechter in het gelijk gesteld. De Voorzieningenrechter neemt onder meer aan dat partijen op 9 oktober 2012 overeenstemming op hoofdlijnen hebben bereikt. In de inmiddels aangespannen bodemprocedure vorderen Veka en Westwind nakoming van Woonbron van de tussen hen gesloten overeenkomt. Mede op basis van dit vonnis van de Voorzieningenrechter hebben Veka en Westwind alle vertrouwen in een goede afloop van deze procedure. Veka en Westwind worden bijgestaan door DVDW Advocaten.

Over de initiatiefnemers
Christian Westers is letterlijk en figuurlijk grootgebracht in het hotelbedrijf. Zijn ouders startten ooit een klein hotelbedrijf op het Waddeneiland Vlieland. Inmiddels is het hotel familiebedrijf WestCord uitgegroeid tot dertien hotels met 1500 kamers in Nederland.
Christian heeft de laatste acht jaar mede de groep laten groeien door overname van verschillende hotels, waaronder het vermaarde Hotel New York. Door ondermeer de overname van Hotel New York (als eigenaar) in 2006 begrijpt hij de waarde van de ss Rotterdam en is hij op de hoogte van de marktontwikkelingen in Rotterdam.
Sinds 2010 is Christian als investeerder en entrepreneur hotels en bedrijven gaan ontwikkelen welke geen onderdeel zijn van WestCord Hotels.

In 2006 is Peter Versluis gekozen tot Ondernemer van het Jaar. In het dagelijks leven is Peter directeur van de VeKa Shipbuilding Group. Peter Versluis stamt uit een familie die haar brood verdiende in de binnenvaart. Vader Piet bleef echter geen binnenvaartschipper, maar zag meer kansen in het verhandelen van binnenvaartschepen. Dat begon met het verkopen van sloopschepen binnen de 'nieuw-voor-oud-regeling' in de jaren tachtig toen de binnenvaartvloot werd gesaneerd.
VeKa Group B.V. is in achttien jaar tijd uitgegroeid tot een van de sterkste spelers in de Nederlandse maritieme sector op het gebied van scheepsbouw, scheepsreparatie, jachtbouw, onderhoud, in- en verkoop van schepen en zelfs financiering. Vakmanschap, innovatie en een goede prijs-kwaliteitverhouding behoren tot de kenmerken waarop het bedrijf is gestoeld.

Met de gecombineerde kracht van Christian & Peter met hun hotel en maritieme ervaring willen zij de ss Rotterdam de volgende fase binnen loodsen. Na de overname zal een extra investering volgen voor een bedrag van tien miljoen euro om het 'product' ss Rotterdam nog beter te positioneren in de hotel- en congresmarkt.

Noot voor de redactie:
Evert Jan Heijnen, heijnen@dvdw.nl, +31 10 440 05 00

DVDW Advocaten

plaats:
Rotterdam

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234