No nonsence jeugdzorg in de randstad

Praktische Jeugdzorg is een nieuwe speler die door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport erkende AWBZ en medisch specialistische zorginstelling die hulp biedt aan particulieren, scholen en collega zorginstellingen. Onze hoofdlocatie en praktijkruimte is gevestigd op Oostwaarts 5E te Zoetermeer.

Ambulant en binnen onze praktijk bieden wij preventieve en tweedelijns GGZ zorg in Zoetermeer en de aangrenzende (rand)gemeenten. Deze zorg is toegespitst op jongeren van 4-23 jaar met zware gedragsproblemen, waardoor zij in conflict met hun omgeving kunnen raken. Verwijzingen gaan via huisartsen, kinderartsen, BJZ, CJG en collega zorginstellingen .

Begin augustus 2012 is de eerste klant bij Praktische Jeugdzorg in zorg gekomen. Inmiddels hebben we met de jaarwisseling in het vooruitzicht al ruim 50 klanten in zorg. Wij proberen onderscheidend te zijn door de hulp direct, dichtbij en doeltreffend aan te bieden. Geen negen tot vijf mentaliteit; wel 24/7 bij spoed bereikbaar voor klanten die bij ons in zorg zijn. Een eerste afspraak binnen 72 uur en bij spoed dezelfde dag. Geen wachtlijst voor behandeling en een behandelaanbod dat op maat is afgestemd op de hulpvraag van de klant. Dit via effectieve, kortdurende, state of the art (evidence-based en best practice) behandelmethodieken en interventieprogramma's.

De hulp wordt (gedeeltelijk) aangeboden bij jongeren en hun gezin thuis (ook in de avonduren). Ook bieden wij hulp (o.a. spreekuur, diagnostiek, training en voorlichting) in en aan het onderwijs en op meerdere locaties in de wijk (o.a. CJG, jongerencentra en sportverenigingen).

Volgens onze zienswijze zijn problemen van jongeren en gezinnen niet altijd een kwestie van defect en onvermogen. Veel vaker gaat het om vaardigheden die verder aangeleerd moeten worden. Nu wil het dat veel jongeren beter leren door te ervaren in het moment en door te doen in plaats van door terug te kijken op situaties die al zijn geweest en door achteraf erover te gaan praten. Praktische Jeugdzorg probeert hierop in te spelen. Naast behandeling vanuit een cognitief-gedragsmatige en systeemgerichte invalshoek wordt er bij Praktische Jeugdzorg namelijk veel gewerkt met vaktherapie waarbij ervarend leren voorop staat (psychomotorische therapie, creatieve therapie beeldend, creatieve therapie muziek en speltherapie). De hulp kan zowel individueel als groepsgericht worden aangeboden.

Binnen het individuele hulpaanbod is veel ruimte om zorg op maat te leveren en om vraaggericht te werken. Bij groepstrainingen wordt zorg op maat geleverd door te differentiëren op problematiek en leeftijd en door aan te sluiten bij de thema's die leven bij de deelnemers en bij de vaardigheden waarmee de meeste van hen moeite hebben. Hierbij lenen vooral de Rots & Water training (een psycho-fysieke sociale competentietraining) en de zelfregulatietraining (een training voor jongeren met externaliserende gedragsproblemen waarbij cognitief-gedragsmatige en psychomotorische elementen met elkaar zijn verweven) zich voor ervarend leren.

Daarnaast geeft Praktische Jeugdzorg tal van voorlichtingen en creatieve workshops aan scholen en zorginstellingen rondom diverse thema's en waarbinnen elementen vanuit de vaktherapie zijn geïntegreerd.

Wij hebben ons met plezier aan u voorgesteld. Zie voor aanvullende informatie onze website: www.praktischejeugdzorg.nl.

Sander markerink kan dit bericht nader toelichten , 06-51615693

praktische jeugdzorg

plaats:
Zoetermeer Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234