Fosfaatvoorziening is een probleem voor Europa

Fosfaaterts is van groot belang voor de Europese landbouwsector en voedsel- zekerheid. Het is de voornaamste bron van fosfor, een essentieel element voor kunstmest. Fosfaaterts wordt slechts geproduceerd in een aantal landen, met name in China, Noord Afrika en het Midden Oosten. De Europese Unie (EU) is voor de productie van kunstmest vrijwel volledig afhankelijk van fosfaaterts uit het buitenland, waardoor de Unie kwetsbaar is voor leveringsonderbrekingen. China heeft exportbeperkingen doorgevoerd om zich de komende decennia te verzekeren van fosfaat. De politieke instabiliteit in de Arabische wereld leidde tot een terugval in productie in Tunesië en een exportstop in Syrië. Een ander aspect is de afnemende kwaliteit van fosfaaterts. Cadmium bijvoorbeeld, is in hoge mate aanwezig in het uit Marokko geïmporteerde fosfaaterts en komt door kunstmestgebruik in de Europese bodem terecht, met schadelijke gevolgen voor mens en milieu.

Beleidsopties in tijden van onzekerheid
Het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) publiceert vandaag het rapport Risks and Opportunities in the Global Phosphate Rock Market, een studie over trends en ontwikkelingen die de Europese leveringszekerheid van fosfaaterts bedreigen. Het rapport beveelt een aantal maatregelen aan die enerzijds gericht op het verminderen van de importafhankelijkheid van de EU en anderzijds op het verkleinen van de risico's op leveringsonderbrekingen:

-Verminder de vraag naar fosfaaterts door efficiënter gebruik van fosfor in de landbouw en chemische industrie en voorkom het verlies van fosfor in water, land en afval.
-Creëer de juiste voorwaarden voor een duurzame Europese markt van gerecycled fosfor, met inbegrip van een nieuwe meststoffenverordening en een gelijk speelveld voor meststoffen gemaakt uit primaire en secundaire bronnen.
-Ga strategische partnerschappen aan met fosfaatertsproducerende landen en biedt technische expertise in ruil voor leveringszekerheid en verduurzaming van de fosfaatmijnbouw.
-Bevorder de vrije handel fosfaaterts in multilaterale fora, zoals de WTO en de OESO.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Milieu en Infrastructuur om bij te dragen aan de politieke oordeelsvorming in Europa. De resultaten van het onderzoek zullen onder de aandacht worden gebracht van in aanloop naar de eerste Europese 'Sustainable Phosphorus' conferentie in maart 2013.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Marjolein de Ridder 070-3184840 of een e-mail sturen naar marjoleinderidder@hcss.nl

The Hague Centre for Strategic Studies

plaats:
den haag
website:
http://www.hcss.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234