Versoepeling hypotheekregels valt of staat met medewerking banken

Versoepeling hypotheekregels valt of staat met medewerking banken

Amersfoort, 14 december 2012

Vereniging Eigen Huis vindt het een goede zaak dat banken meer ruimte krijgen om hun klanten een hypotheek op maat te verstrekken. Vooral jonge mensen met goede inkomensperspectieven moeten door deze versoepeling van de hypotheekregels straks gemakkelijker een passende hypotheek kunnen afsluiten dan nu het geval is. De hypotheekverstrekking is de laatste jaren sterk teruggeschroefd en alle aanvragen worden nu door banken op dezelfde starre manier getoetst. Straks kan in voorkomende gevallen wel weer rekening worden gehouden met een reëel te verwachten inkomensstijging.

Banken en AFM moeten wel meewerken

Wil de vandaag aangekondigde maatregel werken, dan moeten ook de banken en de AFM meewerken. Hogere hypotheken kunnen niet door de overheid worden afgedwongen, maar ruimere verstrekkingsnormen bieden banken wel de mogelijkheden om in overleg met de klant een woningfinanciering te kiezen die verantwoord is en past bij de inkomensontwikkeling.

Beetje compensatie voor doorgeschoten hypotheekregels

Huizenkopers ondervinden per 1 januari 2013 de nadelige gevolgen van een opeenstapeling van hypotheekbeperkingen en doorgeschoten regelgeving. Deze beperkingen verlammen de woningmarkt onnodig. Vooral starters merken dat: waar in het verleden bij de hypotheekverstrekking rekening werd gehouden met een te verwachten inkomensontwikkeling, is er nu absoluut geen ruimte meer voor een bij de klant passende kredietverstrekking. De krappe financieringsmogelijkheden zetten de huizenprijzen verder onder druk.

Ingrijpende veranderingen

Op 1 januari wordt de verplichte volledige aflossing van een nieuw afgesloten hypotheek ingevoerd. Vereniging Eigen Huis waarschuwt voor de langjarige tweedeling tussen bestaande en nieuwe huiseigenaren die hierdoor ontstaat. Het fiscale onderscheid tussen deze groepen brengt onnodige schade toe aan de woningmarkt omdat het verdere prijsdalingen, vermogensverlies en een toename van restschulden veroorzaakt. De vereniging heeft daarom de Eerste Kamer opgeroepen de invoering uit te stellen zodat betere plannen kunnen worden uitgewerkt. Over de invoering van deze maatregel per 1 januari wordt de komende week gestemd.

Geplaatst in:

Meer informatie: Vereniging Eigen Huis, Hans André de la Porte
telefoon 033 - 4507502, mobiel 06-53 38 59 25
Email pers@eigenhuis.nl

Vereniging Eigen Huis

plaats:
Amersfoort
website:
http://www.eigenhuis.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234