Kinderombudsman: snel gesprek onderwijs- en pestexperts over pesten

Kinderombudsman Marc Dullaert nodigt experts uit het onderwijsveld uit om gezamenlijk de pestproblematiek op Nederlandse scholen aan te pakken. De Kinderombudsman realiseert zich dat pesten een bijzonder complex probleem is, wat niet eenvoudig is op te lossen. Dullaert: "Na ieder incident laait de maatschappelijk discussie over pesten weer op, om na een aantal weken weer stil te vallen. Met deze partijen hoop ik concrete vervolgstappen te kunnen zetten. "

Alle scholen in Nederland horen een anti-pestprotocol te hebben. De onderwijsinspectie ziet hierop toe. De Kinderombudsman vraagt zich af wat de effecten van deze protocollen precies zijn. Dullaert: "Het is heel goed dat scholen aandacht besteden aan pesten, maar we moeten ons afvragen of deze papieren protocollen concreet genoeg zijn om een veilige omgeving te bieden voor kinderen en jongeren."

De Kinderombudsman gaat volgende week en in het nieuwe jaar in gesprek met diverse onderwijsorganisaties, pestdeskundigen en kinderen. Hij nodigt hiervoor onder meer brancheorganisaties uit, waaronder de VO-Raad en de PO-raad. Ook andere partijen zoals de onderwijsinspectie, pestweb, en Nederland Jeugdinstituut worden door Dullaert benaderd.

Kinderrechtenverdrag
De Kinderombudsman ziet er op toe of het internationale verdrag voor de rechten van het kind in Nederland wordt nageleefd. Pesterijen op school zijn in strijd met het Kinderrechtenverdrag, waarin staat dat kinderen moeten worden beschermd tegen alle vormen van discriminatie, dus ook pesten. Ook staat in het kinderrechtenverdrag dat kinderen recht hebben op een veilige omgeving waarin kinderen worden beschermd tegen lichamelijk en geestelijk geweld.

De Kinderombudsman

plaats:
Den Haag
website:
http://www.dekinderombudsman.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234