NMa verleent geen vergunning voor de overname van Bolletje

De NMa heeft ons laten weten dat zij geen vergunning zal afgeven voor de overname van Bolletje door Continental Bakeries. Die beslissing is teleurstellend voor Bolletje. Het standpunt van de NMa is naar het oordeel van Bolletje en de geraadpleegde deskundigen onbegrijpelijk en onjuist.

Het is bekend dat de aandeelhouders van Bolletje in oktober 2011 besloten hebben hun aandelen aan Continental Bakeries te verkopen. Nu deze overname niet door kan gaan, zal het verkoopproces opnieuw worden opgestart. In de afgelopen periode hebben zich diverse kandidaat-kopers gemeld voor het geval deze overname niet door mocht gaan. De verwachting is daarom dat het verkoopproces niet meer dan 6 tot 9 maanden in beslag zal nemen.

Bolletje overweegt tegen de uitspraak van de NMa beroep in te stellen. Aangezien deze procedure opnieuw erg veel tijd zal vergen en de uitkomst niet zeker is, hebben partijen moeten besluiten van de overname af te zien.

De ondernemingsfocus zal er - net als tot nu toe - op gericht blijven dat onze consumenten, afnemers en alle overige relaties niets merken van het verkoopproces.

Bolletje B.V.
Rita ter Hedde, 0546-878510

Bolletje B.V.

plaats:
Almelo

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234