NOAB-onderzoek: Werkkostenregeling onwerkbaar voor MKB

NOAB-kantoren vinden dat de Werkkostenregeling (WKR) onwerkbaar is voor het MKB. In een recent onderzoek geeft 88% aan dat de WKR niet past bij het midden- en kleinbedrijf en dat er teveel nadelen kleven aan de invoering.

In de praktijk merken NOAB-leden dat de WKR niet te verkopen is aan MKB-klanten. Ook de complexiteit en de beperkte vrije ruimte worden vaak genoemd als obstakel voor het MKB.

Van de kantoren die het onderzoek invulden vindt 90% de WKR geen goede vervanging voor het oude systeem. De regeling is onduidelijk en zorgt voor meer administratieve handelingen en meer kosten. Daarnaast vindt 64% de oude regelingen beter en ruim een kwart ziet liever een compleet andere oplossing.
Uit het onderzoek blijkt verder dat 64% van de NOAB-kantoren klanten hebben die de WKR al gebruiken. Echter, bij 87% van de kantoren is dat slechts een klein deel van het totale klantenbestand. Van de respondenten adviseert 78% de klant zelden of nooit om de WKR (nu al) in te voeren.
De overgrote meerderheid van 88% vindt dat de WKR niet bij het MKB past. Evenzoveel kantoren vinden dat de vrije ruimte onvoldoende is voor hun klanten en de eindheffing van 80% wordt door 85% bestempeld als 'te hoog'.

NOAB is betrokken bij de evaluatie van de WKR en is met diverse partijen in gesprek over de invoering van de regeling. Dit onderzoek geeft een duidelijk signaal. NOAB is graag bereid mee te denken over een eenvoudiger alternatief dat past bij het MKB, maar is van mening dat de Werkkostenregeling in de huidige vorm onwerkbaar is voor het MKB.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Michel Hamer, Directeur Strategie & Beleid
Tel. 073 - 614 14 19
GSM: 06 - 22 81 90 71
Michel@noab.nl

Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB)

plaats:
's-Hertogenbosch

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234