Voert Nederland het VN Vrouwenverdrag goed uit rond huiselijk geweld?

Die vraag staat centraal op een door het Netwerk VN-Vrouwenverdrag, Vluchtelingen-Organisaties Nederland en de Vereniging voor Vrouw en Recht georganiseerde publieksbijeenkomst in Nieuwspoort in Den Haag op 29 november.

De directe aanleiding voor de bijeenkomst vormt de rapportage van het toezichthou-dend Comité op het Vrouwenverdrag over het Nederlandse beleid inzake huiselijk geweld en vrouwenhandel.

Aan het programma werken o.a. mee: Violeta Neubauer, lid van het toezichthoudend Comité op het Vrouwenverdrag, de minister van Emancipatiebeleid, Jet Bussemaker (o.v.), Tweede Kamerlid Sadet Karabulut (SP) en Eerste Kamerlid Margreet de Boer (GroenLinks).


Nederland moet elke vier jaar rapporteren over zijn uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag. Bij de laatste rapportage in 2010 heeft het Verdragscomité Nederland opgedragen tussen-tijds, in 2012, te rapporteren over het beleid inzake huiselijk geweld en vrouwenhandel. Dit heeft de Nederlandse regering voor de zomer van dit jaar gedaan (Kamerstuk 28345 nr 123). De regeringsrapportage is van kritisch commentaar voorzien door het Netwerk VN-Vrouwenverdrag, een samenwerkingsverband van Nederlandse mensenrechten- en vrou-wenorganisaties. Afgelopen maand heeft het toezichthoudend Comité van het Vrouwen-verdrag de regeringsrapportage behandeld.

Op de bijeenkomst gaan we samen met Violeta Neubauer, lid van het Comité, in op de conclusies en aanbevelingen en de betekenis daarvan voor het Nederlandse beleid inzake huiselijk geweld en vrouwenhandel. U bent van harte welkom daarbij.


PROGRAMMA 'Het VN- Vrouwenverdrag en het Nederlandse beleid huiselijk geweld en vrouwenhandel'
Perscentrum Nieuwspoort - 29 november 2012 - 9.30 - 12.30 uur
(De voertaal van deze bijeenkomst is Engels)

09.30-10.00 Inloop met koffie/thee

10.00-10.05 Welkomstwoord door Fatma Özgümüs
directeur Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON)

10.05-10.10 Inleiding en toelichting programma door de dagvoorzitter
Domenica Ghidei Biidu, lid College voor de Rechten van de Mens

10.10-10.30 Rapportage beraadslagingen 53e sessie VN-Vrouwenrechten Comité
Violeta Neubauer, lid VN-Vrouwenrechten Comité.
Thema's: het Nederlandse beleid Geweld tegen vrouwen/huiselijk geweld en het Nederlandse beleid Mensenhandel/vrouwenhandel

10.30-10.45 Tussen aanbeveling en actie
Inleiding door Leontine Bijleveld, voorzitter Netwerk VN-Vrouwenverdrag, over de vragen: Hoe geeft Nederland in de praktijk uitvoering aan de aanbevelingen van het VN-Vrouwenrechten Comité? Wat is tot nu toe gerealiseerd?

10.45­11.00 Reactie van minister van Emancipatiebeleid, Jet Bussemaker

11.00-11.15 Pauze

11.15-12.15 Paneldebat en zaaldiscussie met Kamerleden, Violeta Neubauer, Machteld Busz (projectleider FairWork) en Hilde Bakker (senior adviseur MOVISIE) over o.a:
- Wat gaat er mis bij de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag in het algemeen en specifiek de aanbevelingen van het Comité?
- Hoe zou het beter kunnen?
- Gaat u zich persoonlijk inzetten voor implementatie van de 'conclu-ding observations'?
-
12.15-12.25 Samenvatting door de dagvoorzitter

12.25-12.30 Afsluiting door Mieke van der Burg, voorzitter van de Vereniging voor Vrouw en Recht

:

Meer informatie:
Programma 29 november: Anne-Floor Dekker (Vluchtelingen-Organisaties Nederland) 020 5091377
VN-Vrouwenverdrag, het verdragscomité en het Netwerk VN-Vrouwenverdrag: Leontine Bijleveld (voorzitter Netwerk VN-Vrouwenverdrag) 0517-579011
Het Nederlandse beleid huiselijk geweld: Nonja Meintser (MOVISIE) - n.meintser@movisie.nl
Het Nederlandse beleid vrouwenhandel: Marjan Wijers (expert bij Rights4Change) m.wijers@hetnet.nl
Publicaties en achtergrondinformatie: www.vrouwenverdrag.nl

MOVISIE

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234