Nieuwe online mogelijkheden bij scheiding

De scheidingsadvocaten van de vFAS innoveren zowel inhoudelijk als bestuurlijk

Den Haag, 23 november 2012 - De vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) is continu in beweging. Zo wordt een nieuwe online tool gelanceerd die ingezet kan worden door de scheidingsadvocaten van de vFAS in een mediationtraject. Daarnaast is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Er is niet alleen een nieuwe voorzitter aangewezen, ook zijn er een nieuwe vicevoorzitter en secretaris benoemd.

Online mogelijkheden
Binnenkort maakt de vFAS het mogelijk om online kanalen, zoals de website www.verder-online.nl, skype en een afgesloten forum, in te zetten bij mediation.
'Cliënten kunnen inloggen op de website en zullen als eerste hun NAW-gegevens moeten invullen, evenals een individuele vragenlijst. Aan de hand van deze vragenlijst kan de vFAS-scheidingsadvocaat vervolgens zien hoe de verstandhoudingen zijn tussen de cliënten,' legt voorzitter mr. Rob van Coolwijk uit. 'De mediator stelt daarna een mediationovereenkomst op. Na ondertekening van deze overeenkomst vangt de mediation aan en hebben partijen overleg over het regelen van de gevolgen van hun scheiding. Van Coolwijk: 'Door dit overleg wordt er gewerkt aan een echtscheidingsconvenant waarin alle afspraken komen te staan die cliënten in samenspraak met de mediator maken. Aan het persoonlijk overleg komt echter door deze online mogelijkheden geen einde. Tijdens het proces blijft het mogelijk om een bespreking te hebben met de mediator. Sterker nog; het zal zelfs verplicht zijn om het echtscheidingsconvenant in het bijzijn van de mediator te tekenen. 'Deze verplichting is enerzijds ter controle van de identiteit van de cliënten, maar ook om door te nemen dat beide partijen alle afspraken hebben begrepen en deze ook willen aangaan. Dit behoort tot de verantwoordelijkheden van een vFAS-advocaat-scheidingsmediator.'

De online tool die gebruikt zal worden bij mediation zal het huidige mediationtraject niet vervangen benadrukt de voorzitter. 'Het is een hulpmiddel om het traject te versoepelen. Met de online tool kan de mediation snel van start gaan en zijn alle partijen in de gelegenheid om deel te nemen waar en wanneer het hen uitkomt. Hierdoor wordt het bovendien mogelijk dat eventuele echtscheidingen, waarbij een partner bijvoorbeeld aan de andere kant van het land is gaan wonen of (vaak) in het buitenland verblijft, door middel van mediation toch doorgang kan vinden. Na ondertekening van het scheidingsconvenant begeleidt de vFAS-advocaat-scheidingsmediator de procedure bij de rechtbank en de verdere afwikkeling.

Wijzigingen bestuur
Na vier jaar actief te zijn geweest als voorzitter van de vFAS neemt mr. Anke Mulder afscheid. Mulder draagt de voorzittershamer over aan mr. Rob van Coolwijk (1978). Van Coolwijk is in 2001 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en sindsdien werkzaam in de advocatuur. Vanaf november 2006 werkt hij bij AKD in Eindhoven. In 2008 is hij toegetreden tot het bestuur van vFAS als algemeen bestuurslid. Van Coolwijk: 'In mijn praktijk sta ik cliënten bij in echtscheidingszaken en alle daaraan gerelateerde zaken, zoals alimentatie, omgang en vermogensafwikkelingen. Ik ben gespecialiseerd in het familierecht en scheidingsmediation, net zoals alle scheidingsadvocaten van de vFAS.' Naast de benoeming van de nieuwe voorzitter is dr. mr. Menno van Gaalen (Wintertaling te Amsterdam) benoemd tot vicevoorzitter en mr. Erna Steverink (Stadhouders Advocaten te Utrecht) tot secretaris.

Over vFAS
De vFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht. Het merendeel van de 950 aangesloten leden heeft zich bovendien gespecialiseerd tot advocaat-scheidingsmediator. De vFAS-advocaat-scheidingsmediator begeleidt mensen die in onderling overleg de gevolgen van een (echt)scheiding willen regelen. In totaal zijn er zo'n 700 kantoren, verspreid over geheel Nederland, waar mensen terecht kunnen.

vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators)

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234