Begeleiding ex-gedetineerden in de knel door kabinetsbeleid

Pleidooi voor andere manier van straffen
Begeleiding ex-gedetineerden in de knel door kabinetsbeleid

Plannen van het kabinet rond de begeleiding van (ex-)gedetineerden zullen tot slechtere resultaten leiden bij hun terugkeer in de samenleving. Zes particuliere organisaties die zich inzetten voor de begeleiding van (ex-)gedetineerden hebben daarover een brandbrief aan de Tweede Kamer geschreven. De organisaties pleiten voor een ander beleid bij het uitvoeren van straffen, zodat met hetzelfde geld een veel beter resultaat behaald kan worden.
In hun brief doen de organisaties vijf concrete voorstellen ter verbetering van het beleid.

1. De plannen moeten teruggedraaid worden om resocialisatie van (ex) gedetineerden voortaan te beschouwen als forensische zorg. De organisaties zijn bang dat dit tot hospitalisering van begeleiding leidt en ervaren bovendien dat allerlei eisen aan hen gesteld worden die wel tot hogere kosten, maar niet tot een beter resultaat en minder terugval in criminaliteit leiden. De organisaties richten zich bij resocialisatie en begeleiding op gedragsverandering en het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van de (ex) gedetineerde. Dat vergt een andere gerichtheid dan het verlenen van zorg.

2. Het (kleine) budget van ruim 14 mln. euro voor 24-uurs begeleiding en nazorg aan (ex-)gedetineerden moet worden uitgebreid. Dat moet bezien worden in samenhang met bezuinigingen op gevangenissen. Door geld voor straffen anders in te zetten kan met minder geld meer bereikt worden. Combinaties van begeleiding en elektronische detentie moeten worden uitgebreid en kunnen per saldo tot besparingen leiden.

3. Het ministerie van Veiligheid en Justitie moet de begeleiding van gemotiveerde gedetineerden ook na hun detentie nog een periode blijven financieren. Aansluitende bekostiging door gemeenten komt er in de praktijk vaak niet van. Daardoor vervallen ex gedetineerden te veel opnieuw in criminaliteit, wat weer nieuwe hoge kosten met zich meebrengt voor overheid en samenleving.

4. Voor vrijwilligerswerk bij begeleiding van (ex-) gedetineerden tijdens en direct na detentie is jaarlijks 1,5 miljoen euro extra nodig. Dat kan op termijn tot besparingen op de kosten van detentie leiden. De door het Kabinet geplande uitbreiding van het aantal vrijwilligers van nu 3.000 tot uiteindelijk 10.000 is zonder extra budget een illusie.

5. Gedetineerde moeders moeten de kans krijgen tijdens de straftijd bij hun kinderen te blijven. Detentie zorgt voor scheiding van moeders en kinderen. Daarmee worden onbedoeld ook de kinderen gestraft. Door moeder en kind samen te begeleiden kan de straftijd constructief worden benut en worden toekomstige problemen en dus kosten voorkomen.

Van recht naar herstelrecht
Het pleidooi van de organisaties sluit aan bij de internationaal groeiende waardering voor de principes van restorative justice, in het Nederlands aangeduid als herstelrecht (zie www.restorativejustice.nl). Opeenvolgende kabinetten hebben dit vooral vertaald in meer aandacht voor de positie van slachtoffers. De zes organisaties pleiten er voor om die aandacht ook gepaard te laten gaan met een andere aandacht voor veroordeelde daders. De kern van de toepassing van herstelrecht richting daders wordt gevormd door een benadering waarmee meer ruimte ontstaat voor verantwoordelijkheid, berouw en intern gemotiveerde positieve gedragsverandering.

De waardering voor deze benadering komt mede voort uit de constatering dat gevangenisstraffen niet tot minder recidive leiden en daardoor per saldo hoge maatschappelijke kosten met zich meebrengen. 'Juist in tijden van noodzakelijke bezuinigingen pleiten wij er daarom voor om straffen en strafperiodes anders te benutten dan in de begroting 2013 wordt voorgestaan', aldus de organisaties in hun gezamenlijke brief.

De brief is aan de Tweede Kamer gestuurd bij gelegenheid van de behandeling van de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Die vindt in de week van 27 november plaats. De brief is geschreven door zes belangrijke organisaties op het gebied van nazorg aan en (vrijwillige) begeleiding van (ex-)gedetineerden, te weten Door (provincie Zeeland), Exodus Nederland, Gevangenenzorg Nederland (beide landelijk actief), Moria (Nijmegen) en Ontmoeting (o.a. actief in Epe en Hummelo), alsmede door brancheorganisatie Federatie Opvang.

Exodus Nederland

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234