VVD haalt Minister Blok onderuit

Zowel marktpartijen als burgers die zich inzetten voor energiebesparing en duurzame energie zijn zeer teleurgesteld over de houding van de VVD in de Tweede Kamer ten aanzien van de wet Kenbaarheid Energieprestaties.

Andere landen in Europa hebben de afgelopen jaren landen een sanctie ingevoerd op de afwezigheid van handhaving van de verplichting op energieprestatiecertificaten, beter bekend als het energielabel voor de woningbouw. Een Energielabel is bij de koop van een woningen een goede indicatie van de energierekening en kan tot vertrouwen in een makelaar en een toekomstbestendig duurzame woning leiden.
De minister heeft aangegeven dat hij met Brussel in overleg wil treden. Wij roepen de minister op tot spoedberaad in het kabinet.

Al sinds 2008 is de verplichting van kracht om bij verkoop van woningen een Energielabel te leveren. Omdat koper en verkoper er gezamenlijk toe konden besluiten van deze informatieplicht af te zien, leidde dat echter de afgelopen 4 jaar in Nederland niet tot een grote vlucht van het Energielabel. Het was nu tijd om die verplichting effectief te maken, zoals minister Blok heeft voorgesteld. Hij verzocht de Tweede Kamer afgelopen donderdag 15 november met klem om in te stemmen met dit wetsvoorstel, waarmee Nederland in 2010 binnen de EU instemde.
Nederland riskeert per dag een boete van 260.000 euro vanaf 1 januari 2013, terwijl voor het niet uitvoeren in de afgelopen jaren eveneens een claim in de lucht hangt.

Kosteninzicht

Kopers hebben het recht te weten wat de energieprestatie van een woning is, zodat zij maatregelen kunnen nemen om de stijgende energiekosten in de toekomst te beheersen. In veel oudere woningen kan eenvoudig meer dan 30% energiebesparing worden gerealiseerd. De koper dreigt met deze vertraging van die essentiële kennis verstoken te blijven - en dus geen goed overzicht te krijgen van de toekomstige energiekosten van zijn woning en wordt zich niet bewust van de energiekwaliteit van de woning.

Koopkracht

De invoering en handhaving van het Energielabel, in welk vorm dan ook, is geen doel op zich, maar is een middel om burgers en bedrijven bewuster te maken en te activeren, zodat energie en kosten kunnen worden bespaard. De toeleveranciers, bouw- en installatiesector, energiebedrijven en woningbouwcorporaties werken met de overheid al jaren aan een serieuze rol voor het Energielabel. Over nut en noodzaak is nauwelijks discussie. Het is daarom onbegrijpelijk dat regeringspartij VVD, met steun van de PVV en christelijke partijen, in de Tweede Kamer het kabinetsbeleid binnen twee weken na aantreden onderuit haalt.
Energiebesparing stimuleert de koopkracht, kan bijdragen aan herstel van consumentenvertrouwen door meer stabiele energiekosten en minder weglekken van Nederlands kapitaal naar het buitenland voor fossiel, draagt bij aan terugdringen opwarmen van de aarde en geldt bovendien al geruime tijd als een potentiële groeimarkt voor onze economie.


Dit bericht betreft een gezamenlijk bericht van de volgende organisaties:


Spaar het Klimaat
Duurzame Energie Koepel
Organisatie voor Duurzame Energie
Energieprestatie Adviseurs
Nederlandse Isolatie Industrie

Geplaatst in:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ernst Vuyk, bestuursadviseur van Spaar het Klimaat en Nederlandse Isolatie Industrie via: ernst.vuyk@me.com of via het secretariaat van Spaar het Klimaat: info@spaarhetklimaat.nl

Stichting Spaar het Klimaat

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234