Transparantie kosten medische opleidingen

Kostprijsonderzoek STZ toont kostenverschillen aan

Het vandaag verschenen 'Kostprijsonderzoek Opleiding tot Medisch specialist' van de STZ geeft helder inzicht in de kosten van medisch-specialistische opleidingen. De STZ, vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen publiceert het rapport als stap vooruit in de richting van volledige transparantie van de kosten van medische opleidingen.

Het Kostprijsonderzoek Opleiding tot Medisch specialist is in opdracht van de STZ uitgevoerd door onderzoeksbureau Berenschot en is een verdiepend en verbredend vervolgonderzoek op het kostprijsonderzoek van 2010. Het nieuwe rapport betreft de gebundelde resultaten en inzichten van de onderzoeken van 2009 tot 2012.

Conclusies rapport
Het rapport toont aan dat de opleiding tot medisch specialist hoge kosten met zich meebrengt. Daarbij stellen de onderzoekers dat de kosten van medische opleidingen sterk variëren. Met name de kosten van de snijdende vakken (als heelkunde en gynaecologie) en beschouwende vakken (interne geneeskunde en neurologie) liggen ver uit elkaar. De reden hiervan is dat de snijdende vakken een behoorlijk beslag leggen op de kapitaalintensieve voorzieningen als operatiekamers.
Een andere conclusie is dat geen eenvoudige rekensommen kunnen worden gemaakt, aangaande medische vervolgopleidingen. De grote verwevenheid tussen opleiden en patiëntenzorg maakt deze materie zeer complex en tijdrovend. Desondanks wil de STZ juist met dit rapport aantonen dat transparantie van kosten de 28 leden van de STZ na aan het hart ligt. De STZ is al vijf jaar druk doende hier helderheid in te verschaffen.

Het onderzoek is opgesteld door mw. M.R. van Baalen, MSc en dr. P.J. Bosman, MBM, management consultants van Berenschot en beiden arts. Vanuit de STZ is het onderzoek begeleid door ene stuurgroep onder leiding van Prof. Dr. H.J.J.M. Berden, voorzitter Raad van Bestuur St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg. Het rapport Kostprijsonderzoek Opleiding tot Medisch specialist is op te vragen bij de STZ. Het rapport is vanaf vandaag te lezen op www.stz.nl onder het kopje 'publicaties'.

Geplaatst in:

Voor meer informatie of een interview-aanvraag kunt u contact opnemen met Norbert Groenewegen, directeur STZ 030 - 2739414 of n.f.m.groenewegen@stz-ziekenhuizen.nl

STZ-Ziekenhuizen

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234