Aankondiging rapport: Naleving afspraken Rijk en Caribisch Nederland

Aankondiging publicatie van de Algemene Rekenkamer rapport Rijksoverheid en Caribisch Nederland: naleving van afspraken

De Algemene Rekenkamer publiceert op donderdag 22 november 2012 om 11.30 uur het rapport Rijksoverheid en Caribisch Nederland: naleving van afspraken.

De Algemene Rekenkamer is in dit onderzoek nagegaan of de afspraken die 'Den Haag' in het kader van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk der Nederlanden met de besturen van de drie eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft gemaakt zijn nagekomen. Daarbij zijn de sectoren onderwijs en zorg onder de loep genomen, omdat het meeste rijksgeld naar deze sectoren gaat. Met name is het onderzoek gericht geweest op drie aspecten:
- de afspraak dat de ministeries in Den Haag zich terughoudend opstellen met nieuwe wet- en regelgeving voor deze eilanden die als openbaar lichaam een soort gemeente zijn geworden sinds 10 oktober 2010;
- de afspraak dat er normen worden opgesteld over een aanvaardbaar voorzieningenniveau op deze Caribische eilanden
- de afspraak over de wijze waarop de lokale overheid geconsulteerd wordt bij wet- en regelgeving.

De bestuurlijke reactie op de bevindingen van dit rekenkameronderzoek van de minister van BZK (mede namens de ministers van OCW en VWS) is in het rapport opgenomen.

De Algemene Rekenkamer geeft op 22 november een persbericht uit bij dit rapport.

Embargo-exemplaren
Een embargo-exemplaar van dit onderzoeksrapport en het persbericht (op papier of als pdf) zijn voor de pers op aanvraag te krijgen op donderdag 22 november 2012 om 9.00 uur. Hiervoor moet een embargoformulier per e-mail ingevuld worden, verkrijgbaar via 070-3424400 of voorlichting@rekenkamer.nl. Het embargo loopt af op 22 november 2012 om 11.30 uur. Vanaf dat moment is het rapport ook beschikbaar op www.rekenkamer.nl.

Algemene Rekenkamer

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234