Leren leren zorgt voor motivatie en succes van pabo-studenten

Niet alleen weten wat je leert, maar ook hoe je het beste leert, zorgt ervoor dat pabo-studenten gemotiveerder zijn en het geleerde beter kunnen toepassen in de praktijk. En hoe je het beste leert, kun je niet zelf leren. Het geleidelijk ontwikkelen van docentsturing naar studentsturing binnen leerprocessen is de sleutel tot succes. Dat concludeert Emmy Vrieling, promovenda van de Open Universiteit uit haar onderzoek 'Promoting self-regulated learning in primary teacher education'. De promotie vindt plaats op 23 november 2012 in Heerlen.

Handvatten voor lerarenopleiders
Recente studies hebben aangetoond dat het zelf kunnen sturen van je leerproces bijdraagt aan succesvolle prestaties van studenten, maar dit was nog nooit onderzocht op pabo's.
Vrieling richtte haar promotieonderzoek op lerarenopleiders die pabo-studenten moeten klaarstomen voor een goede start als leraar. Om hen te ondersteunen bij het invoeren van zelfgestuurd leren, voerde ze een literatuurstudie uit en ontwikkelde op basis daarvan een model met ontwerpprincipes. Vrieling benadrukt dat de ontwerpprincipes van belang zijn om zelfgestuurd leren van pabo-studenten tot een succes te maken. En dan werkt het ook, heeft het onderzoek uitgewezen: leraren in opleiding zetten meer metacognitieve leervaardigheden in, zoals het nadenken over eigen leerdoelen, en krijgen meer zelfvertrouwen in hun werk.

Ontwerpprincipes
De lerarenopleider moet stapsgewijs kennis overdragen, metacognitieve vaardigheden bijbrengen en laten zien hoe het moet. 'Een goed voorbeeld hiervan is elkaar feedback geven' zegt Vrieling. 'Leer studenten wat het is, waar ze op moet letten, geef aan hoe je het moet doen en oefen de techniek. Zo leren studenten hun eigen leren te sturen.' Verder geldt er een aantal voorwaarden bij het inrichten van zo'n leeromgeving. Daarnaast moeten studenten hun eigen werk kunnen beoordelen en samenwerken bij grote opdrachten zodat ze van en met elkaar leren. Vanuit het model met algemene principes ontwikkelde Vrieling een assessment-instrument. Dit instrument geeft concrete handvatten voor het toepassen van de principes in de praktijk.
Alle docenten in het hoger onderwijs kunnen gebruikmaken van het model en het instrument, al is de laatste specifiek ontwikkeld voor lerarenopleiders van pabo-studenten.

Over Emmy Vrieling
Emmy Vrieling (Doetinchem, 1968) is universitair docent bij LOOK (Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek) van de Open Universiteit. Na de pabo is Vrieling werkzaam geweest als lerares in het basisonderwijs. Vervolgens studeerde ze onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit en werkte als lerarenopleider bij Iselinge Hogeschool. In 2007 startte zij als promovenda bij LOOK. Haar promotores zijn prof. dr. Theo Bastiaens en prof. dr. Sjef Stijnen (beide werkzaam bij LOOK).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Caroline Vavrinek, communicatieadviseur LOOK, caroline.vavrinek@ou.nl, tel. 06-21112437.

Open Universiteit

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234