Helft Nederlanders praat niet met partner over inkomensgevolgen bij overlijden

Financieel gat voor nabestaanden door onwetendheid

Heerlen, 20 november 2012 - 50 procent van de werkende Nederlanders bespreekt niet met zijn partner wat de inkomensgevolgen voor de nabestaanden zijn als zij komen te overlijden. Van de ondervraagden verwacht 43 procent dat het inkomen voor hun nabestaanden er op maandbasis 300 tot meer dan 650 euro op achteruit zal gaan. Ruim één derde van de Nederlanders (37 procent) heeft zelfs geen idee wat de financiële gevolgen voor de nabestaanden kunnen zijn wanneer zij overlijden tijdens hun werkende leven. Dit blijkt uit onderzoek van Loyalis, onderdeel van APG, onder 1.154 werkende Nederlanders.

Naast een inkomensval verwacht 32 procent dat hun nabestaanden in het dagelijks leven daarbij met extra kosten te maken krijgen. Joop Kanen, directievoorzitter Loyalis: "Als iemand tijdens zijn werkende leven overlijdt, is de financiële klap voor de nabestaanden vaak groot. Het inkomen daalt dikwijls met honderden euro's. We horen regelmatig dat nabestaanden niet wisten dat het financiële gat niet goed was afgedekt. Uit ons onderzoek blijkt dat veel mensen niet weten hoe ze hun nabestaanden financieel achter zouden laten en ook niet dat ze zich tegen inkomensverlies kunnen indekken. Ze vinden het een gevoelig en lastig te begrijpen onderwerp. Om die reden zijn we een bewustwordingscampagne gestart."

Onduidelijkheid over de regelingen
Er bestaat veel onduidelijkheid over bestaande regelingen van overheid (ANW) en via werkgever. Van de werknemers die zelf regelingen hebben getroffen, heeft 23 procent geen idee of de inkomsten hieruit voor hun nabestaanden voldoende zijn. Joop Kanen, directievoorzitter Loyalis: "Een verzekering om een financieel gat tegen te gaan bij je nabestaanden is één van de weinige verzekeringen die je niet voor jezelf regelt. Het is een gevoelig onderwerp. Veel mensen denken te weten dat er wel iets geregeld is, maar weten vaak niet wat. Het financieel regelen van de begrafenis is te overzien, in de mogelijk grote financiële gevolgen erna verdiept men zich niet. Het gaat er dan bijvoorbeeld om of de nabestaanden nog wel in het huis kunnen blijven wonen, of dat er voldoende middelen zijn om de kinderen te kunnen laten studeren. Het zou goed zijn als mensen zich hierin eerder en beter verdiepen."

Over het onderzoek:
Onderzoeksbureau RMI heeft begin oktober 1.154 Nederlanders ondervraagd die betaald werk verrichten. Het onderzoek heeft plaatsgevonden door de vragenlijst voor te leggen aan een online panel.

Over Loyalis:
Loyalis levert inkomens- en pensioenaanvullingen die maximaal aansluiten op collectieve en sectorale regelingen. Speciaal voor overheid, onderwijs, bouw en energie- en nutsbedrijven. Loyalis is van en voor werkgevers en werknemers en gaat niet voor grote winsten. Loyalis is onderdeel van pensioenuitvoerder APG. Kijk voor meer informatie op loyalis.nl/zorgvoorelkaar

Noot voor redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guido Mennens, woordvoerder Loyalis, per e-mail guido.mennens@loyalis.nl

APG Loyalis

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234