Hilde van der Meer (amsterdam inbusiness) Overheidsmanager 2012

Hilde van der Meer (amsterdam inbusiness) Overheidsmanager van het jaar 2012

Hilde van der Meer (48) is dit jaar winnaar van de verkiezing Overheidsmanager van het Jaar. Dat is vanavond bekend gemaakt door juryvoorzitter Johan Remkes bij de verkiezingsavond in de Ridderzaal. Hilde van der Meer heeft van amsterdam inbusiness een belangrijke speler gemaakt in het Nederlandse acquisitiebeleid. De organisatie acquireert en begeleidt buitenlandse bedrijven bij vestiging en draagt zorg voor het gevestigde internationale bedrijfsleven. De prijs werd uitgereikt door Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij overhandigde ook de eerste Hans Dijkstal Award, de oeuvreprijs voor topambtenaren die gedurende hun carrière een essentiële bijdrage leveren aan de kwaliteit en zichtbaarheid van de publieke sector, aan deltacommissaris Wim Kuijken.


Het juryrapport zegt over Hilde van der Meer dat dankzij haar aanpak zich jaarlijks ruim 100 bedrijven in Amsterdam vestigen, waardoor de bestuurders - ondanks de crisis - verder kunnen werken aan de versterking van de internationale positie van de regio en daarmee aan de groei van de regionale economie. Daarbij werkt ze vanuit een samenwerkingsmodel, waardoor krachten (middelen en mensen) zijn gebundeld en betrokkenen in staat zijn boven het belang van de eigen gemeentegrenzen uit te stijgen. Tegen de routines en conventies in en gebruik makend van haar kennis, haar verbindend vermogen en haar inventiviteit, heeft ze met haar team veel resultaat geboekt. Ze is zakelijk, eigenzinnig, mensgericht en kan over grenzen heen opereren. Amsterdam inbusiness is een samenwerkingsverband met de gemeenten Amsterdam, Almere, Amstelveen en Haarlemmermeer en valt onder Economische Zaken. Metropoolregio Amsterdam telt 2300 internationale bedrijven die 157.000 directe arbeidsplaatsen creëren. De winnaar werd door de jury gekozen uit tientallen inzendingen.


De andere genomineerden waren
Mevrouw J.A.A. Hoogendonk (55)
Joke Hoogendonk is niet alleen directeur van de divisie Uitkeren, die elke maand 1,2 miljoen mensen van een uitkering voorziet, ze heeft ook organisatiebrede veranderprogramma's binnen UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) uitgevoerd, daarmee efficiencywinst geboekt en miljoenen bezuinigd. Ondanks dat UWV steeds weer met nieuwe, grote bezuinigingsopdrachten wordt geconfronteerd, blijft haar intrinsieke motivatie sterk aanwezig en is ze samen met haar 5.000
medewerkers onverminderd gericht op het tijdig en juist verstrekken van diverse soorten uitkeringen, zoals WW, WIA en Ziektewet. Ze weet als geen ander te anticiperen op trends en ontwikkelingen op HRMgebied, zet de juiste ICT-systemen in, geeft ruimte aan de ontwikkeling van mensen en staat open voor adviezen. Ze heeft grote kennis van zaken, weet organisatiebreed te denken en te handelen en ze stelt het behalen van resultaten voorop. Ze is authentiek, open en geniet als teamspeler van de successen van haar collega's en haar team.


De heer dr. T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi (46)
Tjark Tjin-A-Tsoi heeft met zijn ondernemende aanpak het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), tot een mondiaal erkend instituut gemaakt. Het NFI is een leverancier van een breed spectrum high-tech producten en diensten (plm. 55.000 zaken per jaar) aan opdrachtgevers binnen de strafrechtketen, zoals Politie, het Openbaar Ministerie en intergouvernementele organisaties (VN). Hij is erin geslaagd zijn medewerkers mee te nemen in een ingrijpende veranderingsproces, waarbij procesoptimalisatie is gerealiseerd en nieuwe analysetechnieken zijn ingevoerd. Hij gaat daarin voor, is consequent en vasthoudend en werkt vanuit visie en context waarmee hij iedereen weet te overtuigen. Hierdoor is o.m. de levertijd van 130 naar 13 dagen gereduceerd en is een achterstand van 18.000 zaken weggewerkt. Hij straalt uit dat goede publieke dienstverlening onontbeerlijk is voor het verwerven van legitimiteit van overheidsoptreden naar burgers en samenleving. Hij is coach en mentor voor zijn medewerkers en heeft een open, innovatieve stijl. Is daadkrachtig en consequent, heeft lef en is klantgericht.


De jury van de verkiezing 2012 bestond uit:
Johan Remkes (voorzitter), Jannine van den Berg, Jet Bussemaker (tot 5/11/12), Hetty Linden, Mirko Noordegraaf, Albertine van Vliet-Kuiper, Bernard Wientjes en Pieter Zevenbergen.

Eerdere Overheidsmanagers van het Jaar zijn:
Peter Teesink, Hetty Linden, Erik Heijdelberg, Bert Keijts, Maureen Sarucco, Geert Blijham, Martin van Rijn, Pieter Cobelens, Nico Laagland, Roelof Kruize, Jenny Thunnissen, José Hilgersom, Peter van Zunderd, Erry Stoové en Herma Rappa.

De verkiezing wordt mede mogelijk gemaakt door:
Rijksoverheid, CAOP, Dröge & van Drimmelen, Grand Hotel Huis ter Duin, Handvestgroep Publiek Verantwoorden, KPMG, Kring van Provinciesecretarissen, Verdonck Klooster & Associates, Vereniging van Gemeentesecretarissen en PM Public Mission.

Geplaatst in:

Stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234